Erik Høgh-Sørensen (DF): Skyldes Fiskerikontrollens svigt mon korruption?

Lystsejler Jens Bollerups oplevelse forleden med en AIS-usynlig hollandsk bomtrawler er det seneste eksempel på bomtrawlernes årelange ulovligheder og ødelæggelser, siger Erik Høgh-Sørensen (DF).

3046
Fiskeristyrelsens inspektionsskib Vestkysten i Hirtshals Havn. Foto (arkiv): Jens Kranen Photography.

I juni og juli har de danske myndigheder igen undladt at gribe ind over for bomtrawlernes ulovligheder, men i virkeligheden har det stået på i årevis, fortæller Erik Høgh-Sørensen (DF), hvis anmeldelser af bomtrawlere startede i 2015.

– Mønstret er, at Fiskerikontrollen konsekvent undlader at gribe ind, siger han således.

Senest har lystsejler Jens Bollerup observeret en ulovlig bomtrawler 2. juli nordvest for Hanstholm, og Erik Høgh-Sørensen ser to mulige årsager til den generelle pligtforsømmelse:

– Fiskeriminister Mogens Jensen (S) kan have beordret, at embedsmændene skal se mellem fingre med hollændernes og belgiernes ulovligheder. En anden mulighed udspringer af de seneste års kritik og personaleændringer. Kritikken fra Kammeradvokaten og Rigsrevisionen var så hård, at det blotlagde risikoen for korruption i Fiskerikontrollen, uddyber Erik Høgh-Sørensen.

Hollands bomtrawler losser ved kajen i Hirtshals. Foto (arkiv): Preben Andersen.

En af hans egne anmeldelser gjaldt den belgiske bomtrawler Z18 Soetkin 13.-14. november 2016. Belgieren sejlede en omvej på mindst 27 kilometer med slukket AIS i et farvand (den fredede ”rødspættekasse”), hvor Soetkin ikke måtte fiske.

– Jeg anmeldte så hurtigt, at Fiskerikontrollen kunne have grebet ind mod Soetkin på havnen i Thyborøn, eller i det mindste bare påtalt den slukkede AIS. Intet skete, forklarer DF-politikeren.

– Ulovlighederne foregår konsekvent, og de ignoreres af fiskeriminister Mogens Jensen og hans kontrollører. Måske er det EU, som ikke tillader os danskere at værne om vores fiskeri og natur? lyder det afslutningsvis fra Erik Høgh-Sørensen.

I juni påtalte DF’s Morten Messerschmdt bomtrawl-problemet over for fiskeriministeren under et åbent møde i Folketingets Europaudvalg.


Dokumentation

Bilag 2. Anmeldelse af Z18 Soetkin, belgisk bomtrawler i dansk farvand

Anmeldt per email 18. november 2016.
Emne: Anmeldelse af Z18 Soetkin, belgisk bomtrawler i dansk farvand

Denne anmeldelse vedrører den belgiske bomtrawler Z18 Soetkins bevægelse i dansk territorialfarvand nordvest for Thyborøn 13.-14. november 2016.

Anmeldelsens første del:
Det fremgår af AIS Live Data, at Z18 Soetkin på sin vej til Thyborøn tager en omvej på mindst 27 kim gennem et farvand, hvor Z18 Soetkin ikke må fiske rødspætter (“rødspættekassen”). Dette indikerer ulovligheder.

1. Har Fiskerikontrollen undersøgt, eller til hensigt at undersøge, hvorfor det belgiske fartøj ved denne lejlighed vælger en så stor en omvej på sin vej tilbage til Thyborøn?

Anmeldelsens anden del:
Når Z18 Soetkins færd ikke kan kortlægges præcist af den brede offentlighed, skyldes det, at fartøjets AIS-sender blev slukket, hvilket fremgår af vedlagte dokumentation. AIS’en er ifølge det til mig oplyste slukket i tidsrummet 13.11 kl. 16.40 UTC til 14.11 kl. 07.24 UTC. Er dette korrekt?

2. Dette adfærdsmønster indikerer bevidst ulovligt fiskeri. Kan dette have sin rigtighed, og hvis påstanden er korrekt, hvad agter Fiskerikontrollen så at gøre mht. retsforfølgelse? Det bemærkes, i lighed med andre tilfælde, at slukning af AIS kan øge risikoen for skibskollisioner. Det bemærkes, at den vedlagte dokumentation fra AIS Live Data kan verificeres uafhængigt.

Mere generelt:

3. Påstanden fra danske fiskere er, at de belgiske og hollandske bomtrawlere konsekvent skjuler deres overfiskeri ved at losse fangsterne direkte på kølelastbiler (eks Thyborøn, Hanstholm og Hirtshals), hvorpå fillettering og forarbejdning først sker uden for Danmark efter endt transport. Er dette korrekt? (begrundelse)

4. Hvor ofte foretager Fiskerikontrollen kontrol, når belgiske og hollandske bomtrawlere losser deres laster på en måde, så fangsterne omgående sendes ubehandlet videre med kølelastbil?

NB: Det er min forhåbning, at svaret på dette spørgsmål f.eks. angives som procent af totale antal landinger, eller som det absolutte antal af sådanne kontroller over en tre måneders periode.

Svar: Erik Møller (NaturErhvervstyrelsen) erik@naturerhverv.dk per 6. januar 2017:

Kære Erik Høgh-Sørensen

NaturErhvervstyrelsen er i gang med en undersøgelse af udvalgte bomtrawleres fiskerimønstre i Nordsøen og Skagerrak med henblik på afdækning af evt. misforhold mellem fangst og rapportering. I det omfang, der konstateres bevisbare overtrædelser af lovgivningen, vil der blive fulgt op over for de relevante parter.

Venlig hilsen
(Navnet er FlaskePosten.nu bekendt)
Fuldmægtig | Fiskerikontrol

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Kurt Berg
3 år siden

Kontrollen har da ikke tid de skal se om folk har fiskekort eller sat et enkelt garn eller ruse for meget .Hvis de hollændere og belgiere blev tvunget til at få forarbejdet fangsten i dk ville der blive en del arbejde til danskerne og de kunne kontrolleres bedre ,der er jo ingen der kigger samtlige kasser efter der ryger på lastbilen der skal sydpå

Gitte
3 år siden

Det er ikke de hollandske og belgiske skibe de jagter. Der er en bomtrawler tilbage i DK og de fisker meget sjældent i skagerrak, men det er dem der bliver jagtet, de får skylden for at fiske ulovlig fordi de skifter fiskeplads, fordi der er flere fisk andre steder, og det er så åbenbart ikke tilladt, måske der er ting der som skal undersøges,,kontrollerne har fået besked på at slagte dansk fiskeri og udlændingene er de bange for , og så lige, AIS er ikke 100% stabil, der er flere områder uden forbindelse

Erik Høgh-Sørensen
3 år siden
Reply to  Gitte

Belgierne og hollænderne skruer ned eller slukker AIS’en, fordi de snyder så helt igennem konsekvent. I juni og juli har der været flere iagttagelser af AIS-løse “flyvende hollandske spøgelsesskibe”. Kontrolskibet Vestkysten kan se dette via VMS-signalerne, men den ene gang blev Vestkysten bare liggende i Thyborøn. Den anden gang var i tilfældet Bollerup forleden: https://arkiv.flaskeposten.nu/hollandske-bomtrawlere-fortsaetter-ulovligt-spoegelsesfiskeri/
 
Der er tale om konsekvent EU-svindel, som vore egne kontrolmyndigheder dækker over 🙁