Erik Høgh-Sørensen (DF) opfordrer til havneblokade som protest mod kameraovervågning og EU

Den nordjyske regionspolitiker fra Dansk Folkeparti og medlem af DF’s hovedbestyrelse, lægger ikke fingrene imellem, når han kommenterer på fiskeriminister Mogens Jensens bureaukratiske EU-fiskeripolitik, der nu trækker en elektronisk monitorering i form af kameraovervågning ned over hovedet på nogle i første omgang få Kattegatfiskere.

275
Fiskeristyrelsens inspektionsskib Vestkysten i Hirtshals Havn. Foto (arkiv): Jens Kranen Photography.

I et direkte sprog opfordre Erik Høgh-Sørensen (DF) fiskerne, til at sende et sommerpostkort til de hovedansvarlige politikere i kameraovervågningen og foreslår samtidig en blokade af nogle havne, for at sætte streg under alvoren i protesten.

I et partsindlæg sendt til FiskerForum.dk, siger den nordjyske regionspolitiker Erik Høgh-Sørensen (DF) blandt andet:

Christiansborg er gået på ferie, og dermed drikker en del politikere sikkert shots, bajere eller martini’er i sommerlandet. De nyder solen og glemmer fiskeriministerens upassende planer om at kameraovervåge danske fiskere.

Derfor bør fiskerne sende et »sommer-postkort« til de hovedansvarlige partier, Venstre og Socialdemokratiet, og fiskeriminister Mogens Jensen (S).

Dette »sommer-postkort« bør bestå i en blokade af færgeruter til Norge, Sverige eller Tyskland. Derved udbredes kendskabet til, hvordan Mogens Jensen med EU-medløberi og bureaukrati er i færd med at mishandle det engang så frie fiskerierhverv.

Til stadighed ser Fiskerikontrollen gennem fingre med uhyrligheder begået i dansk farvand af hollandske bomtrawlere, mens Fiskerikontrollen så til gengæld vil kameraovervåge danske fiskere. Hvorfor ikke kameraovervåge hollænderne også?

Kære fiskere, tak fordi I først prøvede med det gode!
Tak til den fremsynede Gregers Jacobsen på Læsø, der foreslår en fredning af torsken. Utak til Mogens Jensen og hans embedsfolk for deres syltning af Læsø-forslaget.

Kære fiskere, nu er tiden inde: Blokér en havn eller to eller tre, indenfor de kommende uger. I min egenskab af politiker for Dansk Folkeparti sejler jeg gerne med.

En havneblokade kan gøres fuldt lovligt. Dét at demonstrere er enhver borgers ret i et demokratisk samfund, hvis det gøres på den rette måde. Kald det civil ulydighed, sightseeing, eller sit-downaktion til søs.

Brug jeres ret til at »være lidt i vejen«. Det gør fagforeningen 3F jo ofte rundt omkring på danske byggepladser, så hvorfor ikke i en havneindsejling?

Når fagforeningerne bruger den slags metoder, vil rigtige socialdemokrater som Mogens Jensen og Mette Frederiksen naturligvis have sympati for dette, også når det gælder en havneblokade. Man kan næsten fornemme de røde faners blafren og smælden i den ramsalte havluft.

Slutteligt, kære fiskere, er jeg er lidt uklar på, hvor I har jeres egen organisation, Danmarks Fiskeriforening (DFPO). Hvorfor har Fiskeriforeningen f.eks. set gennem fingre med EU’s og de hollandske bomtrawleres destruktion af dansk miljø og fiskeri?

Partsindlæg: Regionspolitiker og medlem af DF`s hovedbestyrelse Erik Høgh-Sørensen.


Kilde: FiskerForum.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments