Erik Høgh-Sørensen (DF): Her er min plan for det nordvestlige Vendsyssel

Erik Høgh-Sørensen fra DF vil gerne med dette debatindlæg ønske alle et godt valg og kort præsentere sin plan for det nordvestlige Vendsyssel, hvis han bliver valgt til Folketinget.

180
Foto: Hans Hunderup.
Af Erik Høgh-Sørensen

Medlem af Regionsrådet
Folketingskandidat
Dansk Folkeparti
Paradisvej 3
Sindal

Vi skal drage nytte af Hirtshals Havns strategiske placering og få gang i den godsterminal, som gør det muligt at få fragt og containere væk fra vejene og over på jernbanerne. Det vil også mindske den tunge motorvejstrafik.

Sundhedsservicen i Vendsyssel skal bevares om ikke udbygges. Fordi der nøles i Region Nordjylland, vil jeg eksempelvis igen se på, om ikke akutlægehelikopteren kan placeres i Sindal Lufthavn. Så spares der 10 millioner kroner, som ellers ville gå til bygning af en ny base. Skulle dette ikke lykkes, kan vi i det mindste glæde os over, at indsættelsen af den 4. akuthelikopter har cirka halveret akutflyvetiden.

Fiskeriet skal på fode, og jeg vil arbejde for at få større harmoni mellem store og små danske fiskere. Frem for alt vil jeg som vistnok den eneste kandidat arbejde for at få smidt de miljøskadelige og storsnydende hollandske bomtrawlere ud. Danmark skal ikke acceptere en sådan menneskeskabt naturkatastrofe. Jeg tager gerne opgøret med EU. Endelig så bør Fiskeristyrelsen flyttes til Hirtshals (det er der pt. ikke flertal for).

Samtidig vil jeg som tidligere Mærsk-mand være obs på de maritime arbejdspladser, ligesom jeg vil forsøge at sikre mere nærpoliti. Vi skal gøre mere for at standse de mange indbrud.

Hvad angår miljøet, så skal vi ikke have flere vindmøller på land, hvorimod DF gerne bakker op om vindmøller til havs, hvis vi kan afbøde vindmølle-drab på sjældne trækfugle. Vi skal nemlig også passe på vores biodiversitet.

Så er der landbruget: Vi kan være stolte af det effektive danske landbrug, som er med til at afhjælpe sult og mangel verden over. Vi skal have liv på landet. Også erhvervsliv. Det er det, som velfærdssamfundet er baseret på.

Endelig vil jeg slå et slag for psykiatrien, som bør få langt flere midler og ansatte, og jeg vil holde øje med, at DF’s ”ældremilliard” og anden støtte bliver brugt af kommunerne som anvist fra Folketinget.

Dette var blot et par nedslag. Jeg ønsker alle en god valgdag på en af de vigtigste danske nationaldage: Grundlovsdag.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments