Erhvervsministeren vil løfte nordjyske landdistrikter

Som et led i arbejdet med landbrugspakken beskar den tidligere V-regering de lokale aktionsgrupper. Den nedskæring ruller erhvervsminister Simon Kollerup nu tilbage.

103

Han afsætter dermed 30 mio. kr. mere i 2020 til de lokale aktionsgrupper. Mere præcist 30 mio. kr. til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Der er i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker 56 kommuner og 27 småøer. I region Nordjylland er det de fire lokale aktionsgrupper LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, LAG Thy-Mors, LAG Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev og LAG Himmerland, der sammen med LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø står for den lokale udviklingsstrategi og prioritering af projekter.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Til trods for den åbenlyse værdi LAG-midlerne har for landdistrikterne i forhold til for eksempel at skabe og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne, valgte V-regeringen i sin tid at beskære ordningen. Det er en helt skæv prioritering, hvis man er interesseret i vækst og udvikling i hele landet. Derfor har den nye regering besluttet at rulle besparelsen tilbage og tilføre 30 millioner kroner til området i 2020.”

Med LAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk hånd til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på de små øer.

Regeringens forøgelse af LAG-midlerne betyder, at de lokale aktionsgrupper i Region Nordjylland efter årsskiftet tilsammen får yderligere 4,96 mio. kr. mellem hænderne til at fremme nye projekter i Region Nordjylland. Dertil kommer, at LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø tilsammen får yderligere 3,68 mio. kr., der også kan komme projekter i Region Nordjylland til gode.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Jeg tager mit ansvar som minister for landdistrikterne meget alvorligt. Vi skal styrke lokalsamfundene og her er flere midler til LAG-foreningerne en god måde at sikre, at midlerne skaber en positiv forskel lokalt – også i Region Nordjylland”.

Tidligere har de lokale aktionsgrupper i Region Nordjylland bl.a. givet støtte til et oplevelsescenter for Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg og Danmarks det første økologiske mikromalteri i Danmark (i Snedsted).

Erhvervsministerens forventning er, at flere midler til de lokale aktionsgrupper vil understøtte bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne og på de små øer. De grønne projekter skal være med til at styrke lokalsamfundene og skabe flere arbejdspladser.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments