Er Frederikshavn en by i Rusland for Hjørring Kommune?

Hjørring og Frederikshavn kommuner bør få afklaret, hvilken af de to kommuner, der med færrest investeringer kan få glæde af overskudsvarmen fra en produktion af LNG/LBG, skriver i dette debatindlæg Paw Rytter.

3632
Kronprins Frederik besøgte i september 2018 Frederikshavn Kommune. Foto: Frederikshavn Kommune.

Af Paw Rytter
Christiansdalsvej 83
Vrå

Frederikshavn er vores nabokommune, men når man læser Hjørrings kommunes bud på en nye energiplan, får man en fornemmelse af at Frederikshavn er en by i Rusland. For tilsyneladende følger hverken kommunens administration eller de folkevalgte repræsentanter byrådet med i, hvilke tiltag der bliver arbejdet med i vores nabokommune.

I Frederikshavn er man nemlig langt fremme i planlægningen af et LNG-anlæg, magen til det Hjørring kommune forventer realiseret i Hirtshals. Selvom efterspørgslen på LNG er stigende, er der næppe grundlag for to produktionsfaciliter i Vendsyssel.

Firmaet der vil opføre anlægget i Frederikshavn, er Nordliq A/S, som ejes i fællesskab af Bunker Holding A/S, Kosan Crisplant A/S og Nature Energy Green Transport A/S. Der er tale om tre virkelig tunge aktører med såvel teknologisk knowhow, som et solidt indblik i markedet for biogas og LNG/LBG.

Hvis der skal etableres et anlæg til produktion af LNG i Hirtshals, vil det sandsynligvis blive opført og drevet af Grøngas A/S og E.ON SE. For Grøngas A/S og E.ON SE har tætte forbindelser til Hjørring kommune. Direktør og medejer af Grøngas A/S, Jens Peter Lunden, ”hjalp” Hjørring kommune med at etablere Hirtshals Havnefond, så de fire vindmøller på Hirtshals havn kunne blive til virkelighed, og formanden for Hirtshals havns bestyrelse, Anker Laden-Andersen, er som bekendt også formand for bestyrelsen i Grøngas A/S, mens det tyske energiselskab E.ON SE ejer 50% af Grøngas A/S.

Der er altså tale om særdeles kompetente konkurrenter og hvis der havde været tale om en fodboldkamp, ville det være helt legitimt og på sin plads at heppe på hjemmeholdet. Men beslutningen om hvor et stort teknisk anlæg skal placeres, skal træffes på grundlag af rationelle kriterier. Beslutningen må hverken være farvet af personlige sympatier eller barnagtig ”vores hold skal vinde” begejstring.

Derfor bør Hjørring og Frederikshavn kommune få afklaret, hvilken af de to kommuner, der med færrest investeringer kan få glæde af overskudsvarmen fra en produktion af LNG/LBG. Indtil dette spørgsmål er afklaret, bør Energiplan 2.0 lægges tilbage i skuffen.

 

8 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Glenn Hansen
3 år siden

Hvorfor skulle der ikke være grundlag for to anlæg? Og hvis der er private aktører som ønsker at forsøge sig med at opføre et anlæg, så hvorfor ikke.?
 
 

Arne Pedersen
3 år siden
Reply to  Glenn Hansen

Så det kan gå som med biogasanlægget hvor Hjørring kommune måtte pumpe x antal millioner i?

Paw Rytter
3 år siden
Reply to  Glenn Hansen

Hej Glenn
 
Hvis vi skal lykkes med at reducere udslippet af CO2 med 70% inden 2030, kræver det, at der bliver truffet de rigtige beslutninger politisk. Produktionen af LNG forårsager virkelig meget overskudsvarme. Derfor bør et anlæg placeres der, hvor overskudsvarmen kan udnyttes mest omkostningseffektivt.
 
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det offentlige skal blande sig i private aktørers initiativer, så er det sådan at staten og EU alt andet lige vil komme til at bidrage substantielt til opførslen af LNG-anlægget. Derfor tænker jeg, at det er meget usandsynligt, at der vil blive opført to anlæg.
 
Men netop et spørgsmål som dette, burde være afklaret inden, man vedtager en ny energiplan.
 

Torben hansen
3 år siden

Meget enig med Paw i de synspunkter han fremfører.
 
Borgmester Arne Boelt repræsenterer Hjørring kommune i bestyrelsen for det regionale samarbejde BRN, et erhvervspolitisk samarbejde i Nordjylland med deltagelse af 11 kommuner, herunder bl.a. Hjørring og Frederikshavn kommuner. BRN bakker om om et forslag fra SEP NORD som har udarbejdet en fælles strategisk energiplan for Nordjylland. Ja undskyld de mange forkortelser, men gad vide hvor mange af dem der er med i arbejdet i disse organer kan hitte rede i det.
 
På udvalgsmødet i Teknik og Miljø den 14. august er der et dagsordenspunkt “Vison for en fælles strategisk Energiplan for Nordjylland SEP-NORD”. De Nordjyske borgmestre, herunder bl.a. borgmestrene fra Frederikshavn og Hjørring kommuner, har valgt at fremsende et forslag til en fælles vision for en strategisk energiplan for Nordjylland.
Indstillingen til medlemmerne af udvalget, er at planen skal godkendes. Forud for dette punkt er den strategiske energiplan 2.0 for Hjørring kommune på dagsordenen og også her er indstilingen at planen skal godkendes.
 
Men her hopper kæden af. Hvor er koordineringen på tværs af kommunerne (Frederikshavn/Hjørring) ?. Har man på forhånd i Hjørring kommune, uden en vurdering af de miljø- og økonomiske konsekvenser for kommuners borgere, besluttet at LNG anlægget skal opføres i Hirtshals. Som Arne Boelt udtaler til Nordjyske “Det her vil betyde stigende priser for fjernvarme i Hjørring kommune”. Hvad nu hvis den samme mijøgevinst kan opnås med et anlæg i Frederikshavn uden stigende priser på fjernvarme i både Frederikshavn og Hjørring.
 
Er relevant at stille spørgsmålet – er det undersøgt ?. Det er i hvertfald relevant at undersøge inden kommune blindt kører denne vej som er skitseret i energiplan 2.0 for Hjørring kommune.
 
Rækkefølgende af de her nævnte to punkter til ugens møde i Teknik- og Miljøudvalget er ganske enkelt ulogisk. Det første punkt burde være “Vision for en fælles strategisk energiplan for Nordjylland SEP-NORD (som Hjørring kommune bakker om om og forpligtiger dem til at se på tværs af kommunegrænsen). Bliver det vedtaget kan udvalget kun nedstemme energiplanen.
 
 
 
 

Jimmy Grant Larsen
3 år siden
Reply to  Torben hansen

Kan tilføje at når borgmesteren er i retten så er det Anker-Laden Madsen, HjulmanKaptain, der sidder ved siden af – et uheldigt personsammenfald i mine øjne.

Jan Jensen
3 år siden

Er der noget som helst du ikke hader ved Hjørring Kommune ?

Peter
3 år siden

Hvad er etableringsomkostningerne og produktionskapaciteten for et “gennemsnitligt” LNG anlæg? Hvis færge og skibsdrift på sigt (Color Line gør vist allerede) skal overgå til denne brændsel hvad vil så være logistikken i at fragte gas fra Frederikshavn til Hirtshals, eller omvendt?

Paw Rytter
3 år siden
Reply to  Peter

Hej Peter
 
Den eksakte pris kender jeg ikke, men det er ikke billigt. Vi er oppe i en størrelsesorden, hvor der vil blive søgt om EU- og statstilskud. I dag er det sådan at færgerne, der sejler på Hirtshals tanker i Norge, hvor der allerede er etableret store og energi effektive anlæg. Så et kommende anlæg i Hirtshals vil ikke være af afgørende betydning for forsyningen af LNG. Det som anlæg i Hirtshals og Frederikshavn kan tilbyde, er en mere ”grøn” løsning, da en del af gassen i det danske naturgasnet kommer fra biogas. Det betyder at man i Danmark kan sælge ”grønne certifikater”, så firmaer der ønsker en mere grøn profil kan tilkøbe disse. Dette er noget som blandt andet IKEA gør brug af. Transporten af LNG mellem Hirtshals og Frederikshavn kan ske pr. lastbil, hvilket umiddelbart er en lille miljøbelastning sat i forhold til etablering og drift af to produktionsfaciliteter. Men det er klart at næppe spørgsmål, som det du rejser her, bør belyses inden man træffer beslutning om, hvor et anlæg giver bedst mening. Eller for den sags skyld om, det er mest energieffektivitet at bygge begge steder.