Endnu en bunker åbnet på Bunkermuseet i Hirtshals

Efter 70 års ventetid, blev det i sidste uge tid til at forløse spændingen og finde ud af, hvad den mystiske ekstra-bunker ved køkkenbunkeren på 10. Hærkyst-batteri indeholdt af spændende efterladenskaber fra den tyske værnemagt - og ordet "efterladenskaber" skulle vise sig at blive nøgleordet.

3253

Siden folkene i Bunkergruppen Hirtshals i 1991 påbegyndte udgravningen af de knap 70 bunkere omkring Hirtshals Fyr, har der været megen mystik omkring den mystiske beton-bygning ved køkkenbunkeren. Mange idéer og forslag til anvendelse af bunkeren har derfor de sidste 29 år været oppe at vende.

Bunkeren er faktisk ikke en bunker i ordets egentlige forstand, men umiddelbart det man kalder en “feltmæssig” støbning, da den ikke findes i de tyske Regelbau/Bauform system og ikke tidligere er set i de tyskebyggefortegnelser. Bunkeren er udvendig 2.20 cm bred, 2.20 cm høj og 5.10 lang, og har 30 cm tykke vægge og 30 cm tyk tag.

– Det, der gør denne bygning speciel, er, at der ingen dør er, men blot en 1.60 x 2.10 meter åbning på toppen, hvor der i bunkerens storhedstid sandsynligvis har været placeret kraftige bjælker som låg. I dag ligger der tre store beton-låg, der tydeligvis ikke er støbt af samme materialer som resten af bunkeren og derfor med stor sansynlighed er lavet og ilagt af Hirtshals Kommune i 70’erne eller 80’erne til sikring imod eventuelle faldulykker, siger formand Flemming Hammer fra Bunkergruppen Hirtshals.

Bunkergruppen har flere gange haft føleren ude blandt både kollegaer i de danske bunkermuseer og også smidt den til gennemsyn hos bunker-kollegaer i udlandet, men umiddelbart er der ingen sikre bud på, hvad det præcise formål har været med bunkeren.

– I to andre tilfælde i Danmark, hvor en noget tilsvarende bygning er fundet, dog noget mindre, er de netop også placeret tæt op af en køkkenbunker eller Køkkenbarak, hvilket har ledt tankerne hen imod “forrådskammer” til en belejring, eller “latrin-tank” til madaffald og lokums-spande, uddyber Flemming Hammer.

Bunkergruppen Hirtshals har flere gange fra tid til anden haft de tunge beton-låg vippet til side, blot for at kunne konstatere, at bunkeren var fyldt med vand og et ubestemmeligt tykt lag på toppen. Da der ved efterårets regnskyl var begyndt at sive væske ud, var en kedelig duft begyndt at brede sig, der gav en skarp stank, der umiskendeligt mindede om noget, der ikke var helt friskt, og derfor blev beslutningen taget om at tømme bunkeren og få afklaring på mystikken.

Et yderst kompetent hold blev samlet til opgaven, bestående af Peer Nielsen fra Vendsyssel Historiske Museum, Poul Moltsen fra Hirtshals Fyrs Vedligehold, Flemming Hammer fra Bunkergruppen Hirtshals og Jens Gerstrøm fra Bunkergruppen VHM, samt de to dygtige folk fra Horne Entreprenørfirma, Henrik og Mogens.

– Opgaven blev iværksat i sidste uge og låget blev løftet af bunkeren. De første par timer gik med at tage prøver af indholdet og rode lidt i det ubestemmelige indhold, og hurtigt stod det klart, at netop dette øverste faste lag bestod af tusindvis af små afrevne stykker aviser, vel og mærke TYSKE aviser, og da det er almen viden, at man i 40’erne brugte aviser som toiletpapir, stod det nu klart for holdet, at indholdet bestod af originalt tysk menneskeligt affald. Eller sagt på godt gammeldags nordjysk, indholdet var det rene pis og papir, forklarer Flemming Hammer.

Mysteriet var hermed umiddelbart løst, og Bunkergruppen Hirtshals og Vendsyssel Historiske Museum kan nu endelig få dokumenteret formålet med den specielle bunker, ihvertfald formålet fra 1945 og frem. Om bunkeren oprindelig har været bygget til forråds-bunker eller fra starten af bygget til latrin-bunker, er nogle af de spørgsmål, der må stå ubesvaret hen, til fremtidige beviser og dokumentation måtte dukke op.

Til stor overraskelse for alle var de tyske aviser og indholdet i en enestående stand, set i lyser af de har ligget i over 70 år i denne ildelugtende væske. Både aviser, tændstikæsker, ammunitions-æsker, omslaget til en tysk soldaterbog og et par kondomer i ekstra kraftig udførelse var blandt de effekter, som holdet fiskede op fra bunkeren, før slamsugeren udførte sit effektive arbejde og fik tømt bunkeren.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Bente Koning
2 år siden

👍 TIL de personer, som videre bringer historien fra et sort kapitel i verdenshistorien. Har som barnefødt, leget i disse områder, vi var så nysgerrig og samtidig bange for at finde noget fra anden verdenskrig