Drop en gang for alle kæmpevindmøller ved Hjortnæs

Så længe at vindmølleprojektets fremtid ikke er afklaret, vil vi potentielle naboer og lokalsamfund stå med en usikkerhed, fastslår i dette debatindlæg Rebecca Rasmussen.

447
Foto: Arkiv.

Af Rebecca Rasmussen
Løkkenvej 424,
Brønderslev 

Igennem hele 2 år har alle os, der bor omkring Hjortnæs levet i en yderst ubehagelig uvished for, om vi ufrivilligt kan blive naboer til en vindmøllepark med 8 kæmpevindmøller på 150 meters højde. Igennem 2 år har vi og mange af vores naboer været tvunget til at spørge os selv, hvad vi vil gøre, hvis projektet realiseres.

Ønsker min familie og jeg at bo op og ned af otte snurrende kæmpevindmøller? For langt de flestes vedkommende, er svaret et rungende nej, hvilket har været tydeligt i de mange lokale underskrifter og høringssvar. Derfor har mange i området i lang tid holdt igen med at investere i vores ejendomme, i frygt for at den investering går tabt, hvis vindmøllerne kommer op og vi føler os tvunget til at flytte.

Om vi og vores naboer har en fremtid her i vores ellers dejlige område ved vi ikke endnu. Den beslutning er taget ud af vores hænder og lagt over i hænderne på politikerne i Hjørring kommune. Spørgsmålet er nu hvordan de har tænkt sig at forvalte det store ansvar?

Usikkerheden omkring projektets realisering har allerede nu fået konsekvenser for vores område. Som en direkte konsekvens af Jysk Vindenergi og Hjørring Kommunes planer er salget af de ellers attraktive nye byggegrunde i Stenum gået helt i stå. Ingen vil købe grundene, hvis de risikere at blive naboer til vindmølleparken. Derfor har vores lokalsamfund i Stenum måtte se til, imens afgørende dele af den lokale udvikling har stået i stampe, i vores ellers meget virkelystne lokalsamfund.

Da projektet sidst var i byrådssalen og det skulle besluttes om man skulle sende projektet videre og få lavet en miljøkonsekvensrapport blev det kun stemt videre med et meget snævert flertal. Her var argumentet fra flere ”at der jo ikke skete noget ved at sende projektet videre”. Desværre har sådan en indstilling store konsekvenser for os der bliver påvirket af projektet og betød helt konkret at der blev lagt endnu et år oven i vores allerede lange ventetid.

Efter nu at have set denne miljøkonsekvensrapport har et flertal i både Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalg valgt at kassere det vindmølleprojekt, Jysk Vindenergi har lagt frem. Vi mener derfor det er på tide at politikerne på byrådsmødet d.26. august en gang for alle lægger planerne om en stor vindmøllepark ved Hjortnæs i graven.

For så længe, at vindmølleprojektets fremtid ikke er afklaret, vil vi potentielle naboer og lokalsamfund stå med en usikkerhed, som man ikke kan tillade sig at trække ud længere. Vi fortjener at vide, hvad fremtiden byder, ligesom det lokale liv omkring Hjortnæs fortjener at få lov til at blomstre igen.

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Glaze
2 år siden

Ja, lad os håbe at flertallet i Hjørring Byråd lytter til flertallet i deres eget økonomiudvalg og til flertallet i deres eget teknik og miljøudvalg for slet ikke at tale om områdets borgere.

Hans
2 år siden

Når nu det postuleres at byggegrunde ikke kan sælges pga. vindmølleprojektet, så er det jo dejligt at se at rigtig mange huse i og omkring området er blevet solgt og købt gennem de seneste år.
Så dem som flytter til er åbenbart ikke så vindmølle-forskrækket.

Rebecca Rasmussen
2 år siden
Reply to  Hans

Hans, forskellen er nok at de nye byggegrunde ligger lige ned til vindmølleparken. Og ja det går godt i Stenum og netop derfor har der været behov for at udstykke nye grunde