DOKUMENTATION: Referat af Hjørring Kommunes telefonmøde med Ankestyrelsen

Til dokumentation af sagsforløbet om Havbakken i Tornby bringes hermed referat af telefonmøde mellem Hjørring Kommune og Ankestyrelsen.

984

Hjørring kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
ATT: Leif Serup Direktør for
Sundhed, Ældre og Handicap og
Line Hessel, myndighedschef.

28. januar 2020
J.nr. 20-5222

Telefonnotat: Samtale med Hjørring Kommune om afgørelserne vedrørende beboerne på Havbakken Ankechef Pernille Fejfer og undertegnet har i dag talt telefonisk med Hjørring Kommune: Leif Serup direktør for Sundhed, Ældre og Handicap og Line Hessel, myndighedschef.

Det telefoniske møde starter med en afklaring af mødets formål, som er at uddybe Ankestyrelsens afgørelser i forhold til beboerne ved Havbakken. Vi aftaler, at der bliver skrevet referat af samtalen.

Vi talte om omorganisering af støtten til borgerne, der stadigvæk boede ved Havbakken. Leif og Line henviste til, at borgerne fik den samme støtte, blot at denne var blevet omorganiseret fra personale ved Havbakken til kommunens hjemmepleje. De undrede sig over afgørelsen, da de mener, at kommunen er berettiget til at træffe beslutning om, hvordan hjælpen leveres. Leif og Line var endvidere i tvivl om, hvad vi mente med fast tilknyttet personale, og om vi kan kræve, at personalet er ansat ved Havbakken.

Vi gjorde det klart, at det eneste, vores afgørelser over for beboerne handler om, er, hvorvidt der er sket en ændring i den støtte, beboerne ved Havbakken efter serviceloven modtager. Vi har ikke taget stilling til andre spørgsmål, herunder om kommunen er berettiget til at nedlægge Havbakken samt de ansættelsesmæssige rammer i forhold til personalet.

Vi oplyste, at vi har ophævet kommunens afgørelser, da kommunen ikke har begrundet, at kommunens hjemmepleje nu kan levere støtten i overensstemmelse med beboerne konkrete hjælpebehov. Vi har ikke ud fra sagens oplysninger kunne se, hvordan kommunen konkret har tænkt sig at levere den nødvendige støtte til beboerne via hjemmeplejen – herunder hvor ofte vil hjemmeplejen være ved centeret, og om dette i tilstrækkeligt omfang kan dække beboernes hjælpebehov. Herunder skal kommunen begrunde, hvordan kommunen har tænkt sig at sikre, at beboerne kan modtage støtte døgnet rundt ved centeret.

Vi henviste til, at beboerne har fået bevilget en plejebolig, hvor der er fast personale, som skal sikre kontakt til beboerne. Vi henviste herudover til, at kommunens hjemmepleje normalt bliver givet som punkthjælp på bestemte tidspunkter. Hvis der er tale om en anden situation, hvor kommunen vil levere hjemmeplejen på en anden måde, skal kommunen beskrive dette over for beboerne.

Der blev endvidere spurgt om, hvorfor vi havde ophævet afgørelserne og ikke hjemvist sagerne. Vi henviste til, at vi ophævede afgørelserne, da der er tale om en støtte, som med kommunens afgørelser blev frataget beboerne. Beboerne har en støtte, som kommunen vil ændre i. Da sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyst, har vi ophævet kommunens afgørelser, da kommunen ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at ændre i støtten til beboerne.

Beboerne skal hermed have genoprettet den tidligere bevilget støtte. Vi vil typisk hjemvise, hvis der er tale om en ansøgningssag, hvor kommunen ikke har oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang.

Vi har vejledt om, at vi ikke kan tage stilling til, hvad kommunen nu rent praktisk skal foretage sig. Vi har ophævet kommunens afgørelse, hvilket betyder, at kommunen skal genoprette den tidligere hjælp med fast tilknyttede personale.

Kommunen kan træffe nye afgørelser om leverandørskiftet for de tilbageværende beboere, hvor de begrunder, at den nye organisering af hjælpen i hjemmeplejen kan opfylde borgerens hjælpebehov – både i omfang og indhold.

Vi har endvidere vejledt om, at kommunen er berettiget til at komme med skriftlige indsigelser til vores afgørelser. Vi vil herefter forholde os til disse indsigelser.

 

7 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Paw Rytter
2 år siden

Hjørring kommunes forsøg på at undergrave Ankestyrelsens afgørelse efterlader kommunen med røde ører. Ankestyrelsen understreger at kommunen er forpligtet til at dokumentere og beskrive, hvordan man vil sikre, at der er personale døgnet rundt på Havbakken. Borgmesterens udtalelser om at afgørelsen betyder, at man ikke længere kan bruge vikarer efter afgørelsen, passer ikke.

Ole Nielsen
2 år siden
Reply to  Paw Rytter

Nej, man får det indtryk at AB overhovedet ikke ved hvad den her sag handler om, desværre. !!

ole
2 år siden

hvor burde arne boelt og hans tilhængere i Hjørring byråd skamme sig over at blive ved med at komme med indsigelser mod ankestyrelsens afgørelse samt udtalelser fra ministeren på området om at kommunen handlede forkert i sagen om havbakken i Tornby (ret dog ind og afslut den sag så der kan blive ro om dette emne )

bente
2 år siden

Jeg synes at ankestyrelsen er ret klar i mælet. de skriver dette…..

-Vi gjorde det klart, at det eneste, vores afgørelser over for beboerne handler om, er, hvorvidt der er sket en ændring i den støtte, beboerne ved Havbakken efter serviceloven modtager. Vi har ikke taget stilling til andre spørgsmål, –

og nå beboer får det de altid har fået jamen hvad er så problemet? Kl bakker også kommunen op.

max
2 år siden
Reply to  bente

ja der er folk døgnet rundt. hjælpen er den samme. nu skal de bare ansættes på et andet stykke papir. hvad er problemet? nu er den her sag ikke længere politisk. man går efter manden og ikke bolden. man kan kun være negativ i stort set alle opslag her og på facebook.

Erik yde Olsen
2 år siden
Reply to  max

Hvordan er det lige ab står og skaber sig i sine udtalser det lyder da ik til at han er blevet helt tør bag ørene endnu og så er han borgmester ??

Paw Rytter
2 år siden
Reply to  bente

Kommunen har endnu ikke tilkendegivet skriftligt overfor beboerne, at der vil være plejepersonale døgnet rundt. Det er det Ankestyrelsen forlanger af Hjørring kommune. Hvis Hjørring kommune ønsker, at benytte hjemmeplejen som administrativ tovholder, så kan kommunen gøre det ved at indskrive behovet for døgnpleje fremfor punktpleje i visitationen. Det egentlige spørgsmål er, hvorfor kommunen tøver?