Digital generalforsamling afholdt hos LandboNord

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

104

Rammerne for årets generalforsamling var noget anderledes, da LandboNord kunne byde velkommen til online generalforsamling.

Den oprindeligt planlagte generalforsamling i marts blev udskudt på grund af COVID-19, og det gav anledning til at tænke alternativt, da en ny dato skulle fastsættes.

– Siden foråret har vi regelmæssigt mødtes online, så ideen om at afholde generalforsamlingen på denne måde, er et godt alternativ når myndighederne sætter restriktioner for, hvor mange vi fysisk må samles, siger formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling.

LandboNord er med på mange fronter

På grund af den ufrivillige udsættelse gjorde Niels Vestergaard Salling i sin beretning status på det forgangne knap halvandet år. Her var emnerne blandt andet klima, bæredygtighed og imagepleje.

– På mange fronter går det stærkt i øjeblikket, og der er mange dagsordner, vi skal være med til at sætte. Her i LandboNord fortsætter vi med at finde fælles løsninger med resten af samfundet på vigtige spørgsmål som: miljø, klima og bæredygtighed, men samtidig skal vi ikke finde os i, når lovgivning bliver baseret på fejl og fejlagtige beregninger. Derfor er jeg glad for, at vi i LandboNord bakker op om Landbrug & Fødevarers initiativ om fælles retssag mod krav om efterafgrøder og §3 arealer – temaer som vi har været særdeles aktive på hen over året – på trods af COVID-19 nedlukningen af landet, siger Niels Vestergaard Salling.

Det kunne gæsterne til årets Naturmøde i Hirtshals blandt andet opleve, da mødet blev omdannet til et online møde i stedet. Her havde LandboNord inviteret to folketingspolitikere til debat om §3-arealer ude på næstformand Torben Farums eng i Syvsten uden publikum fysisk til stede. De fulgte i stedet debatten online.

Stærkt overskud i LandboNord

Rådgivningsvirksomheden LandboNords nøgletal blev også gennemgået. Bundlinjen viser et overskud på 7,1 mio. kr før skat mod et overskud på 6,2 mio. kr i 2018. Det betyder, at der igen i år blev udloddet penge, 5,5 millioner kroner, direkte udbetalt til medlemmernes bankkonto, som via medlemskabet af foreningen LandboNord også ejer virksomheden. Over en årrække har LandboNord nu udloddet knap 40 mio. kr direkte til medlemmerne.

– Det bør altid være en fordel at vælge LandboNord. Vi investerer i og udvikler løbende vores full-line serviceprodukter, så de svarer til de krav, som stilles af den moderne virksomhedsleder. Både den faglige detalje i produktionen, den økonomiske indsigt i regnskabet, og når der skal tages strategiske beslutninger for virksomheden, siger adm. direktør i LandboNord, Uffe Bertelsen.

Gode initiativer blev belønnet

I år valgte bestyrelsen at donere 100.000 kr til Danske Vandløb, som gør en stor fælles indsats mod ødelæggende oversvømmelser af by- og landbrugsområder.

LandboNords initiativpris på kr. 10.000,- gik til Jens Chr. Larsen fra Gærum, som gennem længere tid har arbejdet med Grøn Omsorg, hvor man bruger natur og landbrug aktivt som terapeutisk, pædagogisk og sundhedsforebyggende værktøj.

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments