Det føles som om svarene blæser i vinden

For hvad er det egentlig for et projekt, der skal i høring? Således spørger i dette debatindlæg Rikke Kirstine Lomholt.

634
Foto: Pixabay.

Af Rikke Kirstine Lomholt
Christiansdalsvej 83
Vrå

På onsdag skal byrådet tage stilling til om, der skal arbejdes videre med Hjortnæs II projektet. Altså om miljøkonsekvensrapporten for udskiftningen af 8 mindre vindmøller med 7 eller 8 kæmpemøller skal sættes i høring.

Hjortnæs II projektet ligger klos op ad kommunegrænsen til Brønderslev med ganske kort afstand til den velfungerende landsby Stenum og i umiddelbar nærhed af Vendsyssels ikoniske kulturarvsmonument Børglum Kloster. Projektet har ikke kun mødt modstand i de omkringliggende lokalsamfund, men også i de politiske udvalg, hvor miljøkonsekvensrapporten foreløbig er blevet behandlet:

Onsdag d.12/8 var et flertal på 4 af Teknik – og Miljøudvalgets 7 medlemmer imod, at projektet går videre. 2 mente, at 8 møller bliver for markant og at der derfor kun skal opstilles 6-7 møller (nu åbner man altså for kun 6 møller). Det sidste medlem tog forbehold, fordi miljøkonsekvensrapporten baseres på møller med en rotorstørrelse, der overskrider den nuværende kommuneplans retningslinjer.

Onsdag d.19/8 har miljøkonsekvensrapporten så været en tur gennem Økonomiudvalget, hvor stort set samme scenarie gentog sig: Her kunne et flertal på 5 af udvalgets 9 medlemmer ikke acceptere så store møller på den aktuelle lokalitet. 2 var for, at projektet går videre, men at der arbejdes med et alternativ på 6 eller 7 møller frem for 8. Endelig havde vores borgmester ligesom et enkelt medlem af Teknik – og Miljøudvalget indvendinger mod såvel antal og rotorstørrelsen.

På onsdag rammer rapporten så byrådet, hvor det endeligt skal besluttes, om man vil arbejde videre med projektet: Altså om miljøkonsekvensrapporten skal i offentlig høring.

Men nu melder spørgsmålet sig: hvad er det egentlig, der måske sættes i høring? Er det scenariet med 8 eller 7 møller, som det fremstilles i kommuneplanen og miljøkonsekvensrapporten? Eller skal vi helt ned på 6 møller, som det foreslås? Vil man pille en mølle fra i hver ende af den ubrudte række af møller, eller måske kun en i enden mod Stenum eller den mod Børglum Kloster? Og hvilken rotorstørrelse skal møllerne have?

Har de politikere, der umiddelbart er for projektet, overhovedet samme vision?

En høringsproces er faktisk en ret så alvorlig ting, i hvert fald for de borgere hvis friværdi og livskvalitet, der står til at blive påvirket af projektet. Men hvordan skal vi borgere, hvis lokalsamfund projektet berører, forholde os i en høringsfase, og når vi skal lave vores indsigelser, hvis ikke projektet fremstilles præcist og entydigt?

Nu har Hjortnæs II efterhånden været mere end 5 år undervejs, og vi har været gennem foroffentlighed. Skal projektet køre videre, så bør der som minimum være en afklaring omkring, hvilket projekt, der er tale om. Altså inden man lader det gå i høring.

Som det er nu blæser kommuneplan, lokalplanstillæg og miljøkonsekvensrapport i vinden.


Foto: Pixabay.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
HDK
3 år siden

Det kan blive katastrofalt med et mudret afstemningstema. Man risikerer, at der bliver trykket på stemmeknappen i byrådssalen på baggrund af falske præmisser. Det er lidt af en gyser.