Det demokratiske dilemma…

Debatten om Stoltzes Plads i Hirtshals afdækker et grundlæggende demokratisk dilemma i et repræsentativt folkestyre, som dermed i sagens natur også gør sig gældende for byrødderne og borgerne i Hjørring Kommune.

1643
Arne Boelt virkede ikke til at ville lade sig rokke en tomme i forhold til Stoltzes Plads, da han fornylig var i byen for at tage imod knap 1.300 underskrifter fra Hirtshals Handel & Erhverv. Foto (arkiv): Niels Skipper.

Af Niels Skipper

Nejstbrinken 105
Hirtshals

Det decentrale kommunale selvstyre er i lighed med det nationale demokrati repræsentativt, hvilket vil sige, at borgerne på de to niveauer vælger et antal politikere til at varetage deres interesser i henholdsvis Hjørring Kommune og Danmark.

I sagen om Stoltzes Plads udstilles imidlertid det demokratiske dilemma, der gør sig gældende, når de valgte politikere udstikker en kurs, som indebærer en større interessekonflikt, hvilket vi de seneste år har set blandt andet med lukning af skoler i mindre byer samt Havbakken i Tornby og nu altså med planen om detailhandel ved Doggerbanke i Hirtshals.

På den ene side står interesseorganisationen Hirtshals Handel & Erhverv, som på sidelinjen har rigtig mange lokale borgeres sympati og det nyere Byforum, mens vi på den anden side har de folkevalgte lokalpolitikere i Hjørring Byråd. Her har borgmester Arne Boelt (S) argumenteret for, at han og et flertal i byrådet kan se et fremtidigt potentiale og perspektiv i detailhandel på Stoltzes Plads.

På den anden side går bekymringen hos mange erhvervsdrivende i havnebyen på, at detailhandel derude ved skrænten til havneområdet vil trække gæster væk fra bymidten og afholde endnu flere rejsende fra at komme op i Nørregade og til Den Grønne Plads.

Hvis den til enhver tid siddende borgmester er hardcore og en hård demokratisk negl, så vil han insistere på, at han som politiker har et overordnet hensyn ikke bare til lokal byplanlægning, men også det større at varetage til sammenhængen og udviklingen i hele Hjørring Kommune. Sidstnævnte holdning har jævnt hen været Arne Boelts.

Dermed bliver det hele til et spørgsmål om den politiske proces og dybest set synet på demokrati, idet de valgte politikere til enhver tid bare kan henvise til den legitimitet, der i sagens natur ligger i at have et komfortabelt flertal, hvilket omvendt og til tider med god ret kan blive udlagt som manglende lydhørhed og i sidste ende arrogance.

Her skal ikke tages stilling for eller imod, men i og med, at sagen ikke bare handler om en interessekonflikt, men også indeholder det skitserede demokratiske dilemma med flertallets ret overfor hensynet til mindretallets beskyttelse, vil sagen formentlig rumle en rum tid endnu.

For så vidt angår tonen, skal jeg gerne igen henstille til, at den holder fokus på sagen, men i sidste ende falder usaglige indspark tilbage på afsenderen. Når en debattør eller politiker polemisk peger fingre af andre, peger der som oftest tre tilbage på vedkommende selv.

Rigtig god søndag!

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Søren Chr. Jensen
4 år siden

Så er en diskussion eller samtale ikke mulig, hr. redaktør.

Arne Boelt
4 år siden

Hvordan har Handelstandsforeningen og byforum med at slagter Winther flyttede sammen med Spar ? Hvordan har i det med at Rene vil fordoble omsætningen, bygge til, lave flere p.pladser. Der er 500 m længere ind til bymidten. Man kan også argumenterer for at andre skal have muligheden, du var der selv Niels Skipper, jeg har om nogen arbejdet for at Slagter Winther skulle blive i bymidten, fra første dag jeg fik færten af at Karl Kristian var nød til at sælge, jeg har har forsøgt med Cirkuspladsen, jeg har forsøgt nu med Stoltzes Plads. Jeg sætter lige et link ind til Hirtshals Bindslev avis. Den 3 juli 2019 og nu siger Rene at han er tilfreds med sin placering, og det er jo dejligt, men er Handelstandsforeningen det, og Byforum. Nu kan i ikke bestemme det, men jeres argumenter er højest besynderlige. I burde jo gøre alt for at spar og slagter Winther ikke lykkes så langt ude.

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi8n9aRkrvpAhVS2KQKHVUHCvwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fhirtshalsbindslevavis.dk%2Fnyheder%2Fslagter-winther-og-spar-flytter-sammen%2Fe5c23710-f59c-4dc4-9c14-51aa5f22dd53&usg=AOvVaw0gq0p3Wq_qudX41cffi5y9

Så det jeg sagde da jeg modtog underskrifterne forleden dag, hvis det handler om afstand til bymidten, Så stemmer den socialdemokratiske byrådsgruppe for, kommer der anden afgørende nyt op i hørings svar så kigger vi på det. Og forøvrigt kunne jeg ikke forestille mig, at den socialdemokratiske byrådsgruppe ikke ville stemme for en udvidelse til en Meny med en flot slagter Winther afdeling på Margrethevej 12 som Rene lufter den 3 Juli, der var det nok bare ikke på Margrethevej 12 det er hvis først kommet senere.

Arne Boelt

Hans Jensen
4 år siden
Reply to  Arne Boelt

Men du er borgmester det er da ikke noget du skal blande dig i, det dit arbejde er at drive kommunen, også uden støtte fra andre kommuner, derved kan du få respekt. Så bland dig udenom og koncentrer dig om dit underskuds teater og boldklub. Kan da godt forstå at socialdemokratiet er så træt af dig. Hvis du føler du ikke kan gøre dit arbejde så bliv da brandmand igen, hvad er dit problem.

Hans Jørgensen
4 år siden

Denne mand gør alt for at ødelægge Hirtshals. Vore kyster, vores hav, vores plejehjem vores omdømme vores havn og nu vores handel