Demonstration onsdag eftermiddag for 10-årig skilsmissedreng i Hjørring

Demonstranter foran Hjørring Rådhus kræver nu politisk indblanding i en skilsmissesag, der går hårdt ud over en 10-årig dreng - men byrådspolitikerne kan ikke gøre noget, lyder det fra borgmesteren.

1142

Onsdag eftermiddag er en stor gruppe demonstranter mødt op foran Hjørring Rådhus for at råbe byrådspolitikerne op og få dem til at tage stilling i en sag, der virker nærmest umulig at løse. Men politikerne er magtesløse.

En 10-årig dreng er blevet fanget i sine forældres skilsmisse, fordi han nægter at bo hos sin far, selv om han vandt forældremyndigheden i Landsretten for et år siden. Siden har den 10-årige dreng boet på børnehjem i Aalborg. Sin mor, som han siger, at han helst vil bo hos, ser han kun en time om måneden.

En situation, der er så opslidende, at både mor og drengens praktiserende læge er bekymrede for den 10-årige drengs mentale sundhed, fordi de ikke mener, han trives på børnehjemmet.

– Han har ikke lyst til at være i det mere, og han kan ikke forstå, hvorfor det ikke kan stoppe, siger Chanette Holst, mor til den 10-årige.

– For min søns vedkommende kan det ende i psykisk sygdom eller selvmord. Det er hårde ord at sige, men det er jeg ikke i tvivl om længere, uddyber hun.

Men når drengens far, der har valgt ikke at stå frem, fortsætter sin kamp og holder fast i sin forældremyndighed, er der en god grund til det. Det fortæller hans advokat, Helle Larsen, til TV2 Nord.

– Det er en meget usædvanlig sag. Min klients begrundelse for at fortsætte sagen, og grunden til at han i sin tid gik i landsretten med den, er, at han fandt ud af, at Hjørring Sygehus og drengens skole havde kontaktet kommunen, fordi de var bekymrede for drengens psykiske udvikling, hvis han blev hos sin mor, siger Helle Larsen.

– Det er vores opfattelse, og Landsretten har givet os ret i det, at relationen til moderen ikke er god for drengen. Der er blevet gennemført nogle undersøgelser, som viser, at drengen har behov for at komme i et andet miljø og få et andet psykisk input, end det han får hos sin mor, fortsætter hun.

Derfor har drengens far valgt at få sin søn frivilligt placeret uden for hjemmet, fordi han mener, det er bedre for drengen end at skulle bo med moderen. Ifølge hans advokat går det også bedre på børnehjemmet, end moderen giver udtryk for.

Tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig er gået ind i sagen for at få Landsretten til at tage den op igen. Og onsdag eftermiddag er en gruppe mennesker mødt foran Hjørring Rådhus for at demonstrere og aflevere 500 underskrifter for få byrådspolitikerne til at tage sagen op – og sidste ende få drengen hjem til sin mor.

Men borgmester Arne Boelt, (S), påpeger, at det ikke er en konflikt, Hjørring Kommune kan eller vil løse.

– Jeg har ingen værktøjer her, der kan hjælpe dem. Vi skal ikke have underskrifterne, fordi beslutningerne er truffet et andet sted. Jeg har ingen mulighed for at lave om på dem, siger Arne Boelt.

– Drengen skal have fred og ro nu til at komme sig og til at leve et liv igen, for alle hiver og slider i drengen, ikke mindst moderen og hendes advokat. Jeg kan godt forstå, de kæmper for at ham hjem, men hvorfor folk synes, vi skal tage stilling i en skilsmissesag, forstår jeg ikke. Byrådet har aldrig truffet afgørelse om forældremyndighed. Jeg synes, man skal snakke med Landsretten i stedet for, siger Arne Boelt.


Frem mod det næste kommunalvalg, der finder sted den 21. november, vil vi på den lokale webavis sætte fokus på den lokalpolitik og de politikere, som har indflydelse på livets gang i Hjørring Kommune.


Foto: Lasse Dieckmann.

Kilde: TV2 Nord.

39 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
5 år siden

Håber det hjælper ham til at komme hjem

Har ik rigtig forstået hvorfor han ik må komme hjem til sin mor??

Præcis, det har overhovedet slet ikke været fremme om grunden til at han ikke må være hos sin mor , hvorfor? Det får vi nemlig ikke at vide. Også derfor jeg ikke ville være med i demonstrationen i går. Kan ikke stille op, når jeg ikke kender hele sagen ?

5 år siden

det er jo ikke for sjov man har frataget moderen forældremyndigheden ,sandheden må åbenbart ikke komme frem ,det ville klæ moderen at stå frem med grunden til hun ikke må få forældremyndigheden og så arbejde ud derfra

Mia
5 år siden

Det er præcist det jeg tænker! Jeg forstår ikke at så mange, så vildt, straks giver moren al sympati! Min sympati går til faren som ikke fører en offentlig kamp og som ikke udstiller sit barn. Det synes jeg at moren gør, hun må gå rettens vej og det har hun gjort og tabt. Jeg tænker at der må ligge noget bag at retten kar fundet det bedst for drengen at være hos faren.

5 år siden

Det har været fremme flere gange i Nordjyske. Drengen er fjernet fra sin far – ikke mor. Mor var alene med drengen i 9½ år uden problemer og er vurderet fuldt egnet og kommunen vurderede, at drengen har det bedst hos mor og fuld forældremyndighed til hende. Byretten gav hende forældremyndigheden på den baggrund og på drengens egne udtalelser.
Landsretten vægtede forældreansvarslovens formål med at sikre barnets ret til begge forældre og mente far var bedst til at sikre tilknytning til begge. Drengen har kun haft besøg af sin far én gang siden.

Det er ikke mor, der holder noget tilbage og der er også en grund til, at byretten gav mor den fulde forældremyndighed. Drengen har politianmeldt sin far for vold. Det mindes jeg ikke, at far har husket at nævne.

5 år siden

Hvis alt dette er sandt forstår jeg altså ingenting overholder ,men så må da da være en smal sag at vinde sagen i Højesteret så er det da bare at køre sagen i højeste gear

5 år siden

Det er Forældreansvarsloven, der er problemet, Flemming. Den er alt andet end ansvarlig. Forældreansvarsloven, som er den, der dømmes efter i retten, skal sikre barnets ret til begge forældre – ikke barnets ret til at være fri for en uegnet forældre. Børn har PLIGT til samvær med den forældre, der ikke har bopæl – også selvom den forældre er en af de forældre, der har en mere end tvivlsom opfattelse af godt forældreskab.

Landsretten skulle afvise at genoptage sagen, før der kunne søges om at få den i Højesteret. Landsretten afviste først at genoptage sagen i denne uge.
I mellemtiden er drengen meget ulykkelig og isoleret og sagen kan køre i årevis – bogstaveligt talt – derfor pres på kommunen for at gribe ind for at sikre drengen med Seviceloven, som skal sikre, at han har det godt, mens sagen kører i domstolene. Kommunen kan lave en netværksanbringelse i drengens trygge og kendte netværk hos morforældre f.eks eller de kan tvangsfjerne drengen fra hans far pga mistrivsel.

5 år siden

Tove Agnethe Kjærgaard Nielsen Jamen så sæt dig dog ind i sagen – du kan læse stort set alt om den.

Føj for en kommune og den bor man i….

Nu kan kommunen jo ikke gøre for at landsretten har taget en anden beslutning!!!

5 år siden

Joan Pernille Bertelsen Mon ikke kommunen ord vejer mere end mor og far ,,Måske hvis de gad smide pengene efter familien i stedet for til pleje familie ,,

Grete Christensen har du læst artiklen???
Både sygehus og skole har udtrykt bekymring for drengen- i forhold til moren!
Hvorfor er faren desuden mindreværdig ift moren?
Nogle fædre er faktisk bedre forældre end mødre.
Når mor går til medierne må hun også fortælle, hvorfor hun ikke er egnet til at få forældremyndigheden, for der må da givetvis være en grund.

Hvis hun vitterlig ville sit barn det bedste ville hun samarbejde med faren…og det uanset om hun så mistede boretten til drengen. Drengen har måske brug for at vide at far er okay!

Mia
5 år siden

Nemlig!! Lige mine tanker!!

5 år siden

Har fulgt med ,men der er ting her offentligheden ikke får kendskab til ,,Der vil altid være et stærkt bånd til moderen ,og en af grundene er måske at drengen vil passe på mor , Faderen kører måske en struktureret linie hvilket ikke giver samme frihed som ved moderen Det er lidt svært når man ikke har alle detaljer med ,Håher der for drengens skyld bliver fred mellem de 2 voksne

Læs mit opslag omkring Hjørring kommune! Hjørring kommune overhøre alt hvad man siger til dem jeg taler af erfaring men læs mit opslag og det går op for jer at uanset hvor meget man banker i bordet lytter de ikke!

5 år siden

Farens advokat … fordrejer kraftigt, hvad der står i papirerne. For at sige det mildt. INGEN har udtrykt bekymring ift moren overhovedet. Tværtimod. Kun far og hans advokat har det.
Mor er vurdreret bedst og fuldt egnet og var alene med drengen i 9½ år.

At hun ikke har forældremyndigheden har intet med hendes egnethed at gøre. Det har alene med Forældreansvarsloven at gøre, der skal sikre barnets ret til begge forældre og selv kommunen kunne ikke tvinge drengen på samvær hos sin far. Landsretten gav far myndigheden, fordi de mente, at han var bedst til at sikre tilknytning til begge forældre. Punktum. Drengen har haft besøg af sin far én gang. Så blev det stoppet. Drengen har politianmeldt sin far for vold og sagen er ikke færdigbehandlet.
Børn har ikke ret til at vælge en forældre fra.

5 år siden

Joan Pernille Bertelsen jo, det kunne de, hvis de ville.

MEGA synd for drengen, at forældrene er nogle idioter!!!
Det er ikke “samfundets skyld” eller politikernes, så giv nu aben til dem, som rent faktisk er 100% skyld i drengens ulykkelige liv = mor og far!!!

Præcis ??
Jeg tænker at der da må være en god grund til landsrettens beslutning. Som ovenikøbet blev stadfæstet forleden efter anke…(hørte jeg vist på tv).

Så enig! Synes altid kortet med at det er “samfundets, kommunens, statens, politikernes etc” skyld, bliver smidt. Det er så dejlig nemt, så behøves man nemlig ikke selv tage ansvar ?

5 år siden

Drengen har altid boet hos moren. Moren har faktisk søgt kommunen om hjælp til at få drengen til at have samvær med sin far…men han vil ikke, fordi ham er bange for ham.
Efter børnesagkyndigundersøgelse er det faktisk kommunen der vurderer, at samvær med faren skader barnet.
Moren vinder sagen i byretten, men faren anker til landsretten. Landsretten ser bort fra børnesagkyndige undersøgelser og forældreevneundersøgelse m.m. og tildeler faren bopæl og fuld forældremyndighed, med den begrundelse, at han vil være bedst til at sikre barnets ret til begge forældre.
Drengen vil ikke bo hos sin far, så faren lader kommunen anbringe barnet på børnehjem. Faren kan ikke nægte moren samvær, da hun i hun har ret til 1 time om måneden…..faren kunne sagtens lade drengen se sin mor mere – eller lade ham tale med hende..og i øvrigt lade ham se familie og venner. Det har faren så ikke valgt.
Faren har besøgt drengen 1 gang på mere end 11 måneder.
…og nej, sagen har ikke været i højesteret, men moren har ansøgt om at få den bragt til højesteret.

nu kender jeg nogen der står lidt i samme sag om nogen børn, hvor moren /faren ville have hjælp til børnene , men Arne/ politikerne, valgte at overhører dette og fjerne dem, uden at undersøge om hvilke hjælp de kunne få for at kunne fører et næsten normalt familie liv… Man bliver så så sur/ked af det når de ikke har undersøgt muligheder inden de fjerner barnet/børnene. Faren i denne sag have også sendt drengen selv på opholdstedet i aalborg.

5 år siden

Det er ikke okay at skyde på begge forældre her. Mor har intet med drengens forhold til sin far at gøre. Drengen har politianmeldt sin far for vold, hvilket landsretten så bort fra, ligesom de så bort fra, at kommunen anbefalede fuld forældremyndighed til mor. Byretten lagde vægt på kommunens undersøgelser, der viste, at drengen har det bedst hos sin mor og var i trivsel efter samværsstop hos sin far. Byretten troede også på drengens egen udtalelse og gav mor fuld forældremyndighed.

Det er kommunens pligt at sørge for,at drengen har det godt, uanset, hvad en landsretsdom siger. Landsretten har afvist genoptagelse, fordi de principielt ikke genoptager sager inden for et år eller længere. Det kan drengen ikke vente på. Han ønsker ikke længere at leve.
Hold nu op med at gøre det til et spørgsmål om mor og far. Det er drengen, det handler om. Voldssagen er endnu ikke færdigbehandlet hos polititet og tvivlen skal komme drengen til gode.

Mia
5 år siden

Altså en 10 årig dreng er selv gået til politiet og har meldt sin far? Uden at moren er inden over? Ahhh mon!!!

5 år siden

det er snart på tide at moderen står frem og fortæller den egentlige grund til hun ikke må få drengen hjem og få forældremyndighed over ham det ville klæ hende at stå frem i stedet for at bruge pressen til at få hende til at fremstå som en perlemor ,landsretten har ikke taget forældremyndigheden fra hende for sjov, virkelig sørgeligt hun ikke forstår det og gir sig til at samarbejde med faderen så drengen kan komme ud fra institutionen

5 år siden

Du har slet ikke sat dig ind i sagen. Drengen er fjernet fra sin far – ikke moren. Mor bad kommunen om at hjælpe med at få drengen på samvær. Det opgav kommunen efter 4 mdr. Drengen har politianmeldt sin far for vold, så hvem er det lige, der holder oplysninger tilbage?
Det er far, der har myndigheden lige nu, så det er ham, der har retten til at bestemme samarbejdet. Hvordan går det lige med det?

Hvordan kan det være, at det ikke er drengen, du tænker på? Der skal altså noget til at få en dreng til at foretrække børnehjem fremfor sin far.

5 år siden

Syntes ikke jeg kan finde hoved og hale i denne sag. og kan derfor ikk tage nogens parti…. man får jo ikk vide præcis hvorfor kan er blevet fjernet, kun at han nu ikk må komme hjem…..

5 år siden

Læs aviserne, se div nyheder og læs på facebook. Der står det hele.

Inga Lund Madsen hvorfor tabte moren sagen??

5 år siden

Landsretten tildelte far forældremyndigheden, fordi de mente, at han var bedst til at sikre tilknytning til begge forældre. Forældreansvarsloven skal sikre børns ret til begge forældre – ikke børns ret til at vælge en forældre fra. Drengen har efterfølgende set sin far én gang og sin mor en time om måneden. Drengen har politianmeldt sin far for vold.

5 år siden

Der to ting i den sagvi vi har ikke hørt rigtig om hvorfor mor ikke må få drengen hjem og der kun er faren der er noget galt med⛅️⛅️Jeg syndes de skille tænke på drengen hvad det er bedst for ham⛅️⛅️Jeg håber de finder en løsning for alle i denne sag⛅️⛅️

5 år siden

Kommunen har vurderet mor bedst egnet og anbefalede fuld forældremyndighed til hende, hvilket byretten fulgte, samt drengens egne udtalelser.
Efter nu næsten 11 måneder på børnehjem mener far og kommune, at mor stadig påvirker drengen, selvom hun kun ser ham en time om måneden og drengen har politianmeldt sin far for vold.
Forældreansvarsloven skal sikre barnets ret til begge forældre – ikke barnets ret til at vælge en forældre fra.

5 år siden
5 år siden

Hvem er ” det virkelige Danmark “

5 år siden

Prøv at gå ind på siden der kan du få alle de oplysninger du søger.

5 år siden

Drengen vil ikke bo hos sin far, han vil hjem til sin mor og hans venner. Så er den ik længere !!!! Hør dog hvad drengen SIGER !!!!!

Mia
5 år siden
Reply to  Tommy Pedersen

Har du hørt ham sige det?

Mia
5 år siden

Hvorfor demonstrere ved Hjørring kommune? Byrådet kan da ikke ændre på en landsretsdom!?! Det virker sådan lidt underligt at gå efter kommunen!