Danmarks Sportsfiskerforbund kritiserer Hjørring Kommune

Sportsfiskere lokalt og nationalt opfordrer til, at lokalpolitikere og forvaltning ikke bryder loven i Hjørring Kommune.

545

Hjørring Kommune meddelte som tidligere omtalt den 19. juli, at tørken havde nået et omfang, der angiveligt nødvendiggør, at kommunen vil give tilladelse til indvinding af vand fra vandløb og søer. Vandet skal i givet fald bruges til at sikre, at der fortsat under tørken kan produceres foder til kreaturer og grise ved landbrugene i Hjørring Kommune.

De lokale sportsfiskerforeninger i Vendsyssel og Danmarks Sportsfiskerforbund har stor forståelse for landmændenes pressede situation. Men da der ikke findes hjemmel i lovgivningen til at give vandindvindingstilladelse uden en offentlighedsfase, vil sportsfiskerne indtrængende opfordre til, at Hjørring Kommune stopper den efter forbundets vurdering ulovlige fremgangsmåde, skriver fiskebiolog Kaare Manniche Ebert.

Man kan læse hele artiklen her: Danmarks Sportsfiskerforbund

Foto: Arkiv.

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
John
5 år siden

Jamen tag en tudekiks ? er det ikke landmandens marker vandet kommer fra ????

Mikkel N. Paulsen
5 år siden
Reply to  John

Nej vand det kommer fra skyerne, du ved ved fordampning og fortætning pga. temperaturfald, tryk, aerosoller osv.
Det er i øvrigt ikke landmanden som det handler om.
Det handler om at det skal gå rigtig for sig, og at individuelle politikere ikke kan give tilladelse uden lovgrundlag eller høring af parter. Jeg går ud fra lodsejere som skal have lavet det ene og andet på natur- miljø eller et andet område også stiller krav om lovgrundlag og gerne vil høres som part – ikke få noget trukket ned over hovedet.

Lars Borup
5 år siden

Ja fuldstændig enig, ta en tude kiks. Prøv lige at hør jer selv, SPORTSfisker. Tror da nok lige at en landmands forretning/virksomhed bør have højere prioritering end hygge fiskeri i en å.
Det er jo stadigvæk muligt for lystfiskeren at finde en anden å, put and take, en sø eller kyst samt havfiskeri.
Hvorimod landmanden ikke har andre muligheder. Samt er det så små mængder vand der er tale om. Så jeg vil mene at det er “en storm i et glas vand”