Dan Andersen orienterede om byrådsarbejdet ved generalforsamlingen i Lokallisten

Lokallistens generalforsamling mandag aften viste både optimisme og gåpåmod forud for kommunalvalget til november. Der var rigtig god tilslutning. Ca. halvdelen af medlemmerne mødte op, og der var stor diskussionslyst.

13
Foto: Arkiv.

Lokallistens generalforsamling blev holdt på Hundelev Kultur og Idrætscenter, som sammen med Hundelev friskole, opstod da Hundelev skole blev nedlagt. Da Lokallisten var med til at lukke folkeskoler, kæmpede vi for, at de lukkede skoler ikke bare skulle jævnes med jorden, men netop kunne danne rammen for lokale initiativer, som Hundelev Friskole og Kultur og idrætscenter er et godt eksempel på.

Formanden John Nielsen kom i sin beretning ind på, at de fremtidsforskere som før har dømt lokallisterne ud, nu spår lokallisterne medvind til næste kommunalvalg. Der er en generel tendens imod den centralisering, der er sket i hele samfundet. Det mærker vi også her i Hjørring, hvor Lokallisten oplever større opmærksomhed for vores politik. Det giver optimisme og tro på, at Lokallisten vil opleve fremgang til næste kommunalvalg. En anden grund til optimisme er, at John Nielsen kunne byde velkommen til nye medlemmer i Lokallisten.

Lokallisten er i fuld gang med at finde kandidater til kommunalvalget. De skal vælges på en række opstillingsmøder rundt i lokalområderne i foråret, og allerede nu har vi tilsagn fra 7 mulige kandidater. Målet er, at alle lokalområder er repræsenteret på den endelige kandidatliste.

John Nielsen, Jørn Munk Nielsen, Niels Regnar Sørensen, Poul Berg og Hans Ørnbøl blev alle genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt blev Stine Norsk. Udover disse består bestyrelsen af Kathrine Jensen, Hans Nikolaisen, Kristian Bertelsen og Marthin Stadsvold.

Efter generalforsamlingen orienterede Dan Andersen om byrådsarbejdet. Både formandens beretning og Dan Andersens orientering gav anledning til en livlig og konstruktiv diskussion. John Nielsen afsluttede med en stor tak for stor opbakning og de gode input.


Frem mod det næste kommunalvalg, der finder sted den 21. november, vil vi på den lokale webavis sætte fokus på den lokalpolitik og de lokalpolitikere i hele Hjørring Kommune, som i sagens natur har indflydelse også på livets gang i vores primære område, som er den gamle Hirtshals Kommune.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
5 måneder siden

3passageway