Dagsorden for fremtidens energimarked skal sættes af Hirtshals Havn

Hirtshals Havn havde torsdag den 20. august inviteret 17 specialister til møde på Utzon Center i Aalborg for at blive klogere på fremtidens brændstoffer. På sigt har Hirtshals Havn nemlig en målsætning om, at der skal produceres grønne brændstoffer baseret på vindenergi på havnen i Hirtshals.

273
Her er det Fjord Line, der afsejler Hirtshals Havn.

Hirtshals Havn forventer, at de fossile brændstoffer, der i dag udgør en stor miljøbelastning, på sigt vil høre fortiden til. Derfor vil Hirtshals Havn satse på et grønnere alternativ i form af biogas og Power-to-X (PtX), der er baseret på grøn brint produceret på vindenergi. Af netop den grund havde Hirtshals Havn samlet en gruppe specialister med viden inden for PtX til at inspirere havnen til den videre proces omkring havnens rolle inden for fremtidens energiforsyning til transportsektoren.

Utzon Center, Aalborg

Utzon Center, Aalborg.

Hirtshals Havn har taget et aktivt valg om at fokusere på energioptimering og produktionen af grønne brændstoffer og betragter derfor energi som et af havnens fremtidige forretningsområder. Målsætningen er, at havnen i samarbejde med kvalificerede partnere på kommerciel vis skal arbejde for etableringen af brintproduktion og produktion af andre grønne brændstoffer, som er baseret på vind, på havnen.

– De nye brændstoftyper bliver en del af Hirtshals Havns fremtidige forretning, det er der ingen tvivl om. Vi tror på en grønnere fremtid, og derfor arbejder vi målrettet med udviklingen af Power-to-X som et kommende forretningsområde, fortæller en begejstret formand for Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen efter inspirationsdagen.

Vindmølle 4 på Hirtshals Havn
Vindmølle 4 på Hirtshals Havn

På Hirtshals Havn er der i dag opstillet 4 Vestas V136 vindmøller på hver 4,2 MW, og disse vindmøller er det konkrete udgangspunkt for havnens satsning på produktion af fremtidens klimavenlige brændstoffer som brint, ammoniak og metanol.

– Med udgangspunkt i de vindmøller, der i dag står på havnen, ser vi ind i fremtiden. Vores beliggenhed og de tilstedeværende vindressourcer giver os direkte mulighed for at spille med i de forandringer, som vores samfund står overfor og allerede er ved at tage fat på, slutter Anker Laden-Andersen.

På baggrund af en folketingsbeslutning skal Danmark frem mod 2030 reducere landets CO2-udledning med 70 % i forhold til 1990. Denne begrænsning kræver, at store dele af samfundet, herunder husholdninger, industri, landbrug og transportsektoren, bliver omstillet.

Tilsvarende er der i Europa taget initiativer, der skal begrænse klimabelastningen. Dette er bl.a. sket i forbindelse med vedtagelsen af “European Green deal”, der er med til at sætte en ny dagsorden for Europa. Væsentlige elementer af omstillingen af samfundet vil omfatte skiftet til grønne brændstoffer i skibsfarten og den tunge landtransport. En sådan omstilling, som skal virkeliggøres på bare 10 år, vil kræve omfattede initiativer fra såvel den private som den offentlige sektor.

Kilde: Hirtshals Havn.
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments