Claus Mørkbak Højrup (V): Børn og unges lystlæsning skal stimuleres

Bibliotekerne giver næring til mønsterbryderne, konstaterer i dette debatindlæg Venstres byrådsmedlem og kandidat Claus Mørkbak Højrup.

120

Af Claus Mørkbak Højrup

Byrådsmedlem
Venstre
Hjørring Kommune

Danske børn læser mindre i fritiden end for syv år siden. Især pigerne har ændret deres læsevaner og læser mindre i fritiden i dag.

Til gengæld bruger de væsentlig mere tid på nettet. Derfor er det vigtigt at de bliver præsenteret for litteraturen, og bliver inspireret til lystlæsning. Det er en klassisk opgave for biblioteket, så det er vigtigt at vi styrker litteraturformidlingen. Ikke mindst efter at skolebibliotekerne er blevet til pædagogiske læringscentre er det mere nødvendigt end nogensinde, at man styrker samarbejdet mellem biblioteker og skoler

Skole, hjem og biblioteker skal løfte i flok
Det er utroligt vigtigt, at skolen og folkebiblioteket arbejder endnu tættere sammen for at få sat fokus på læsningen, både pligtlæsningen i skolen og fritidslæsningen som bibliotekerne skal være med til at motivere til. Alt sammen bakket op af de voksne i hjemmet, som også har et ansvar for, at de unge får tilegnet sig de helt nødvendige læsefærdigheder

Bibliotekerne giver næring til mønsterbryderne
Mønsterbrydere, altså personer som har opnået et væsentlig højere uddannelse end deres forældre, oplever i høj grad, at bibliotekerne styrker deres læselyst. 7 ud af 10 mønsterbryderne siger, at biblioteket bidrager positivt til at få dem til at læse mere

Bibliotekerne skaber integration
Bibliotekerne har en stor betydning for uddannelse blandt indvandrere i Danmark. 7 ud af 10 indvandrere i Danmark siger, at ”biblioteket har hjulpet mig personligt til at gennemføre skole eller uddannelse”. Samtidig oplever 8 ud af 10 indvandrere og efterkommere, at biblioteket medvirker til en oplevelse af, at man får kendskab til samfundet.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments