Byrådet skal drøfte ophævelse af status for helårsboliger i Hirtshals

Efter ønske fra den Konservative byrådsgruppe, der tæller lokale Mette Jensen, skal byrådet på onsdag drøfter muligheden for at ophæve status for helårsboliger i Hirtshals.

771
Arkitekt Sten Eiler Rasmussen havde oprindeligt en meget stram byplan for Hirtshals. Foto: Hans Hunderup.

Den Konservative byrådsgruppe ønsker, at Byrådet onsdag drøfter muligheden for at ophæve status for helårsboliger i Hirtshals by. Dette ønske er fremsendt til borgmesteren 21. juni 2020.

I forlængelse heraf er det besluttet, at sagen fremlægges til drøftelse i Byrådet i august 2020. Desuden er det et ønske, at der tages stilling til, om sagen/processen skal igangsættes i Teknik- og Miljøudvalget, eller om § 17, stk. 4 udvalget skal involveres.

Kravet til helårsbeboelsen i Hirtshals by fastlægges i ”Lokalplan nr. 270.8 for anvendelse af boliger i dele af Hirtshals by, herunder helårsstatus i midtbyen og på begge sider af denne langs kysten og havnen”. Lokalplanområdets afgrænsning fremgår af Bilag 1 – Oversigtskort. Lokalplanen blev vedtaget af Hirtshals Byråd 20. september 2006.

Som et bidrag til drøftelsen, har administrationen udarbejdet et notat, som bl.a. redegør for, hvordan den formelle proces vil være i forhold til ændringer af plangrundlaget – som stiller krav om helårsbeboelse. Desuden redegøres for begrebet helårsbeboelse, og hvilken betydning det har for anvendelsen at boliger er pålagt krav om helårsbeboelse. Notatet er vedlagt som Bilag 3 – Notat om proces til drøftelse om helårsbeboelse i dele af Hirtshals.

Direktionen indstiller,
• at Byrådet drøfter muligheden for at ophæve status for helårsboliger i Hirtshals by,
• at Byrådet tager stilling til, om der skal igangsættes en proces i Teknikog Miljøudvalget om en eventuel ophævelse af kravet om helårsbeboelse i Hirtshals by, og
• at Byrådet tager stilling til, hvilken rolle Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling skal have i den videre proces.


Link til forvaltningens Notat om proces til drøftelse om helårsbeboelse i dele af Hirtshals 

Kilde: Hjørring Kommune.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Michael Søborg Thomsen
3 år siden

Skal Hirtshals virkelig til at blive som Skagen nu?
At de lokale ikke kan komme frem om sommeren og en spøgelsesby om vinteren..
Det kan da ikke være rigtigt!