Byrådet ændrer i planer for at gøre ny Aldi-butik lovlig

Planen vil kun få begrænset miljømæssig betydning i forhold til borgernes sundhed, miljøet og trafikale forhold, da området ligger i et i forvejen trafikeret område, således den trafikale ændring vil være begrænset.

1076

Den nye lokalplan for ny stor Aldi-butik mellem Ringvejen og Heerfordtsvej i Hjørring er ikke lovlig efter den gamle politisk vedtagne Kommuneplan, så det nuværende byråd i Hjørring Kommune vil gøre det lovligt ved at lave et tillæg til Kommuneplanen, som er den øverst bestemmende plan for udvikling i kommunen.

Hvis såvel dette tillæg som den lokalplan for en ny stor Aldi-butik, der også er fremlagt i offentlig høring lige nu, godkendes endeligt af byrådet om et par måneder, vil Aldi straks begynde at opføre en 1200 kvadratmeter stor butik på de lige nu tre grunde bebygget med parcelhuse.

Husene skal fjernes for at gøre plads til Aldi, som ønsker at flyttet den nuværende og mindre butik på Frilandsvej 200 meter til det nye område. Ved siden af de tre huse findes flere tomme grunde, som skal anvendes til parkeringspladser – omkring 300 – samt til fælles indkørsel med naboen, tankstationen Circle K, til og fra såvel Heerfordtsvej som Ringvejen.

Mange beboere i området har allerede protesteret, og mange flere er på vej, erfarer FlaskePosten’s skribent, som er bosat i området. Det skal dog ikke forhindre os i at fortælle om sagen, og synes der at være en vis partitagning i det skrevne, er årsagen hermed nu kendt.

Hjørring Kommune har i det materiale, som byrådet på februarmødet vedtog at sende i offentlig høring, beskrevet, hvordan kommunen snildt ændrer reglerne for at lovliggøre en ny stor Aldi-butik:

Lokalplanen ligger delvis indenfor kommuneplanens rammeområde 110.3120.06, der
udlægger området til erhvervsformål med lettere industri og værkstedsvirksomhed samt
mindre lagervirksomhed, offentlige formål og lign. Der kan ikke indenfor den nuværende
ramme etableres en dagligvarebutik.

Lokalplanen ligger også indenfor kommuneplanens rammeområde 110.1140.18, der
udlægger området til blandet til boligområde med åben-lav, tæt-lav og
etagebebyggelse. Der kan ikke indenfor denne ramme etableres en dagligvarebutik.

Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanen, så der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Kommuneplantillægget omfatter et større område end lokalplanen.

Mange beboere i området frygter endnu mere støj og endnu flere biler. Området er i forvejen noget belastet af støj og miljøforurening fra den meget trafikerede Ringvejen samt Frilandsvej.

Embedsmænd i Hjørring Kommune har dog vurderet, at det ikke er nødvendigt med en miljøundersøgelse af generne, og begrundelsen fra embedsmændendes side er, at når beboerne jo allerede delvist er belastet af støj, trafik og forurening, så gør det ikke noget at øge støj, trafik og forurening. Den melding nikkede et enigt byråd ja til, da de folkevalgte godkendte at fremlægge planerne i offentlig høring.

Embedsmændende formulerer dette punkt således:
Planen vil kun få begrænset miljømæssig betydning i forhold til borgernes sundhed, miljøet og trafikale forhold, da området ligger i et i forvejen trafikeret område, således den trafikale ændring vil være begrænset.

Embedsmændende har tilføjet en note til emnet Støj fra butikken:
Det vurderes, at der vil være støj i forbindelse med driften af dagligvarebutikken, herunder støj fra lastbiler ved vareindlevering, køle- og ventilationsanlæg og kundevogne. Der skal derfor forelægges dokumentation ved støjberegning, hvor der redegøres for, at støjkravene i forhold til naboerne i boligområdet kan overholdes.

Du kan her læse meget mere om planerne for ny stor Aldi-butik i Hjørring.

Hjørring Kommune vil gerne høre din mening om planforslaget.

 

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments