Byforum etablerer ”Solnedgangspladsen” ved Kystvejen i Hirtshals

På ”Solnedgangspladsen” bliver der opstillet en "Slyngbænk" designet af møbelarkitekt Rainer Daumiller.

1567

Hjørring Vandselskab er med entreprenørbistand fra Vennelyst i gang med at retablere pladsen ved ”Erik Heides Fisk” på Kystvejen tillige med genskabelse af havnetrappen til Vestkajen.

Dette er afslutningen på gravearbejdet, der var nødvendigt for at bygge et underjordisk sandfang med afløb forbundet med Vesthavns bassinet. Det omfattende arbejde er et led i separatkloakeringen, der over de næste mange år skal udføres i Hirtshals by.

Der er netop banket markeringspæle ned på pladsen. Det er startskuddet for gennemførelse af planeringsarbejde med delvis grus udlægning samt klargøring for såning af græs. Byforum er initiativtager til indretning af pladsen og overtager herefter det videre arbejde med etablering af stedet, der nu bliver en ny attraktion i byen – nemlig ”Solnedgangspladsen”.

– Dette sker på baggrund af erfaringerne fra sidste år, hvor Byforum på stedet opstillede sine prototyper af ”Hirtshalsbænken” til afprøvning af byens borgere og forbipasserende turister. Ikke blot i prøveperioden, men også efterfølgende har Byforum modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger og spørgsmål, om ikke bænkene bliver opstillet igen. Også designet, udtænkt af vores lokale møbelarkitekt Rainer Daumiller, har fået mange rosende ord med på vejen, fortæller John Kongerslev, som er bestyrelsesformand i Byforum.

Arkitekt Rainer Daumiller er en af idémændene bag Hirtshals Bænken. Foto (arkiv): Elling.

– Og jo, i løbet af sensommeren opstilles en helt ny variant af ”Hirtshals Bænken”. En ”Slyngbænk” med en længde på ca. 16 meter vil fremtidigt pryde pladsen og tilbyde besøgeren muligheden for at sidde ned og nyde den formidable udsigt fra stedet over hav, havn, fyret og da ikke mindst solnedgangen i havet, uddyber John Kongerslev.

”Solnedgangspladsen” vil på sigt blive integreret i Byforums kommende projekt ”Udsigtssti ved Hirtshals”. Projektplan er færdiggjort, og der arbejdes for tiden med at fremskaffe de nødvendige midler til realiseringen.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Søren Smalbro (V)
3 år siden

Flot projekt, – 16 m. “Slyngbænk” –
godt tænkt