Brutal lærer i Asdal

Historien om en brutal lærer i Asdal fortalt af FK Clarkfeldt.

843

Af FK Clarkfeldt

Lærer Jensen i Asdal skole havde lært nye opdragelsesmetoder i Tyskland

Mishandlede den 9-årige dreng Kurt og hans far med en egekæp – 21. september 1942 – og klarede frisag.

I 1939 blev Jens Chr. Jensen ansat som lærer ved Asdal skole og straks efter ansættelsen berygtet som en meget voldsk lærer, der afstraffede skolebørnene på den stumpeste måde, samtidig med at han kom på kant med børnenes forældre.

Ved sommerferien start 1940 fik han af Undervisningsministeriet bevilget to års orlov i forbindelse med et studieophold i Tyskland.

Beboerne i Asdal forsøgte under hans fravær at få ham erstattet med en anden lærer – den vikar som havde forestået undervisningen under lærer Jensens fravær, men uden held

I august 1942 vendte lærer Jensen tilbage til Asdal skole, og allerede den 21. september samme år skete der i Asdal skole en pinlig episode.

Den 9-årige dreng, Kurt, søn af arbejdsmand Madsen i Aabyen, blev af lærer Jensen slået med en egekæp, og da hans far senere opsøgte læreren for at klage, blev han overfaldet af læreren og fik tildelt et så kraftigt slag, at blodet flød, og Madsen efterfølgende måtte under lægebehandling.

Den lokale landbetjent eller var det sognefogeden var ikke sindet at gøre noget ved sagen. Formanden for skolekommissionen pastor Bitsch i Horne udtalte, at sagen ”i øvrigt lå således, at lærer Jensen stod overfor sin afskedigelse.” Beboerne i Asdal skrev alle under på en klage, hvori de krævede lærer Jensen fjernet.

Skolekommissionen gav sin anbefaling, der blev sendt til Undervisningsministeriet.

Ministeriet var lang tid om et svar, og i mellemtiden ansøgte lærer Jensen om en ny orlovsperiode.

Sagen var trådt ind i en ny fase, og lærer Jensen optrådte nu som kursusdeltager i København, mens hans embede i Asdal blev bestridt af en vikar.

Undervisningsministeriet meddelte Horne-Asdal sogneråd, at formålet med lærer Jensens nye årsophold var, at han forberedte sig til en faglærereksamen i Tysk.

Sluttelig meddelte ministeriet, at afskedigelsessagen mod læreren ikke kunne nyde fremme, så længe han på denne måde var borte fra sit embede.

Mon lærer Jens Chr. Jensen vendte tilbage til Asdal skole?


Kilder: Mange lokaler skrifter, aviser samt Susanne Riismøller
4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Christensen
3 år siden

Skolen på billedet er rævens skole i Åbyen, Asdal skole må have ligget efter Asdal gård og kirken. Bygningen der lå efter kirken var en husflidsskole der lukkede i 63-64……

Lars Christensen
3 år siden

Der var i 67-68 en afstemning blandt åbyens beboere om de skulle hedde allingdam eller Åbyen. Postvæsenet ville forsimple bynavne, men beboerne valgte at bibeholde navnet Åbyen….

Haldor Frederiksen
3 år siden

 

Haldor Frederiksen
3 år siden