DOKUMENTATION: Arne Boelts brev til Mette Frederiksen

Læs i denne artikel brevet fra borgmester Arne Boelt (S) til statsminister Mette Frederiksen.

4053
Socialdemokratiets statsminister Mette Frederiksen længe før coronakrisen i selskab med Hjørrings borgmester Arne Boelt. Foto: Arkiv.

Arne Boelt (S) har som tidligere omtalt sendt et brev med sine bekymringer om udligningsreformen direkte til partifælle og statsminister Mette Frederiksen:

Kære Mette Frederiksen
Kære Astrid Krag

Bekymringsbrev fra Hjørring Kommune

I takt med, at jeg sætter mig ind i regeringens udspil til en udligningsreform, bliver jeg mere og mere bekymret for, om Hjørring Kommune fremadrettet vil kunne finansiere varetagelsen af de opgaver, som Folketinget ved lov pålægger os.

Den bekymring vil jeg forsøge ganske kortfattet at belyse i dette brev.

Baggrund
I forbindelse med budgetprocessen for 2020 er Hjørring Kommune blevet begunstiget med finansieringstilskud, særtilskud og lånedispensationer for i alt 144,9 mio. kr. Dette er sket efter ministeriets konkrete vurdering i henhold til de fastlagte kriterier herfor.

Jeg vedlægger som bilag en samlet oversigt over fordelingen af finansieringstilskud, særtilskud og lån til de nordjyske kommuner i 2020.

Oversigten dokumenterer ministeriets vurdering af Hjørring Kommunes budgetmæssige udfordringer i 2020 sammenholdt med andre nordjyske kommuner.

Udover de ekstraordinære tilskud, har vi efter ansøgning fået adgang til at hæve skatten med 22,9 mio. kr. i 2020.

Hjørring Kommune har på den baggrund hævet kommuneskatten med 0,2 % til 26,1% i 2020.

På trods af disse forbedringer af indtægtssiden, har Hjørring Kommune for at opnå balance i flerårsbudgettet indlagt reduktionspuljer på 45 mio. kr. i 2021, 75 mio. kr. i 2022 og 105 mio. kr. i 2023.

Derudover har Hjørring kommune forudsat uændret driftsmæssig finansiering via finansieringstilskud og særstilskud i hele budgetperioden på 95,9 mio. kr. årligt.

Dette er selvfølgelig ganske usikkert, men alternativt skulle byrådet planlægge med yderligere besparelser på dette niveau for at opnå budgetmæssig balance.

Vi har derudover også forudsat, at vi også i de kommende års økonomiaftaler bliver kompenseret for den demografiske udvikling.

Lånemulighederne udnyttes hvert år fuldt ud, og likviditeten nedbringes over budgetperioden til det anbefalede minimum på 2.000 kr. pr borger.

Regeringens udspil til udligningsreform
Jeg kan nu regne mig frem til, at i regeringens udkast vinder Hjørring Kommune ikke på udligningsreformen – hvilket er komplet uforståeligt i lyset af de tildelte særtilskud i budget 2020.

Vi taber derimod samlet set 13,4 mio. kr. årligt, når regeringens udspil til udligningsreform er fuldt indfaset.

Når dette tab sammenholdes med de allerede vedtagne reduktionspuljer og usikkerheden om finansieringstilskud og øvrige særtilskud, så står Hjørring kommune, når udligningsreformen er fuldt indfaset, potentielt overfor årlige driftsmæssige besparelser på 214 mio. kr.

Det svarer til 7% af serviceudgifterne i Hjørring kommune.

På det grundlag er jeg alvorligt bekymret for, om Hjørring Kommune fremadrettet kan finansiere varetagelsen af de opgaver, som Folketinget pålægger os ved lov.

Som borgmester i Hjørring Kommune rejser jeg derfor med dette brev det røde flag.

Jeg håber at min dybe bekymring tages alvorligt, og at Hjørring kommune sikres en mere holdbar fremadrettet finansiering i den kommende udligningsreform.

Med venlig hilsen
Arne Boelt
Borgmester

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments