Borgernes livskvalitet er afgørende for Venstre

Venstres byrådsgruppe i Hjørring Kommune glæder sig over Ankestyrelsens afgørelse vedrørende beboernes rettigheder på plejecenter Havbakken.

1052
Henrik Jørgensen fra Venstre i Hjørring Byråd. Foto: Hanne Hvidegaard.

Ankestyrelsen har som tidligere omtalt truffet afgørelse i sagen om Hjørring Kommunes ændring af den hjælp og service, beboerne har krav på, så længe de fortsat bor på det nedlagte plejecenter Havbakken.

Venstre i Hjørring Byråd er ifølge Henrik Jørgensen enig i afgørelsen, der pålægger Hjørring Kommune at genoptage den oprindelige hjælp via fast ansatte medarbejdere på plejecentret i Tornby.

– Først og fremmest håber vi nu, at der bliver skabt ro for vore ældre medborgere på Havbakken. Det er et ganske urimeligt forløb, de har været igennem. Det drejer sig om deres hjem. Når en ældre er visiteret til en plejebolig med fastansatte medarbejdere, er der en årsag til det. De skal ikke leve i utryghed med mange nye ansigter. Vi politikere skal specielt i sådanne situationer udvise respekt og forståelse for vore medborgere, siger Henrik Jørgensen, der er gruppeformand for Venstre i Hjørring Byråd.

– Da vi i Byrådet blev orienteret om, at Ældre Sagen på vegne af beboerne havde stævnet Hjørring Kommune, fik vi oplyst, at de ændringer, som flertallet i forlængelse af deres beslutning om lukningen af Havbakken ville fortage på plejesiden, var lovlige. Det er de så ikke! Når man foretager så drastiske forandringer for vore borgere, som det er at ændre deres dagligdag radikalt ved at nedlægge deres bolig, så skal man være meget omhyggelig med, at man gør det ordentligt og på et lovligt grundlag, fortsætter Henrik Jørgensen.

– Vi kan se, at borgmesteren har svært ved at acceptere afgørelsen, og endda taler om at sende sagen i Arbejdsretten. Jeg kan ikke se, hvad den skal der og tolker det som en afledningsmanøvre for at trække sagen yderligere i langdrag. Det skaber igen usikkerhed hos vore borgere på Havbakken.

–  I Venstre tager vi Ankestyrelsens afgørelse alvorligt og opfordrer det spinkle flertal i Byrådet, som besluttede at nedlægge Plejehjemmet Havbakken, om at stoppe denne uværdige måde at behandle vore borgere på og give dem, hvad de har krav på, slutter Venstres gruppeformand Henrik Jørgensen.

Da beslutningen om lukning af Havbakken blev taget i 2018, stemte Venstres byrådsgruppe ifølge gruppeformanden imod. På samme måde forsøgte Venstre at udskyde flytningen af borgerne til andre plejeboliger så længe som muligt, så det ifølge Henrik Jørgensen kunne blive en naturlig afvikling.

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Søren
4 år siden

At man i Venstre lige skal tænke sig godt om før man udtaler sig om den efterhånden pinlige sag som hedder Havbakken er vel forståeligt. Men set over de sidste par dage kan det vel heller ikke være for tidligt, A. Boelt har vel nu fået taletid nok. Men hvad ville Venstre gøre i den givne situation hvis man havde magten?? Jeg tror vi er mange som ser frem til et mere tydeligt udspil fra Venstre, ikke blot for den nuværende men også den fremtidige situation for Havbakken.

kaj olsen
4 år siden

valg snak fra venstre ikke andet.

knud i nielsen
4 år siden

Hvis man har fulgt med i debatten om Havbakken så foreslog venstre at man skulle afvente den plejehjemsplan som kommunen var i gang med og som skulle være færdig i 2019,,men ville flertallet ikke,men besluttede at lukke Havbakken.A.Boelt udtalte på mødet i Tornby at der var for mange plejehjemspladser gl.Hirtshals kommune.Da man lukkede Havbakken oprettede beboerne en forening for at få et friplejehjem,men det ønskede et knebent flertal ikke.Venstre støttede ideen om et friplejehjem,så man kan ikke sige at venstre ikke har været på banen.Flertallet har ikke taget megen hensyn til at det er svage beboere man behandler så dårligt at det ikke er byrådsmedlemmer værdige,og så kommer de fra partier som har det sociale i deres partinavn.Og ydermere så har man bekostet en stor renovering af Havbakken,politikken er ikke særlig gennemtænkt.

inger-lene poulsen
4 år siden
Reply to  knud i nielsen

Hvis vi følger med i nyhederne og det politiske. Venstre ønskede et friplejehjem. Det blev nedstemt af flertallet. Der er af Altinget.dk udarbejdet en undersøgelse der viser, at de fleste ønsker et friplejehjem. I dag 28. 1. er der en arikkel i Altinget ældre der omhandler friplejehjem, og den måde de varetager beboere og personaler på. Godt læsestof.