Børsen ligger da i Tversted

Børsen forbindes normalt med et historisk bygningsværk i København, men der ligger faktisk et med samme navn i Tversted.

275

Muligvis har det noget med den karakteristiske kvist at gøre, at den velkendte bygning har fået det hæderkronede navn Børsen i Tversted.

Bygningen rummede i hvert fald, som mange lokale nok kan huske, Tversted Bageri, der lukkede på grund af myndighedskrav i 1978. Sidste bager var Per Dam Nielsen.

Bygningen er opført i 1882 som en lang længe med bageri, beboelse og i nordenden stald for kreaturer og heste. Tillige var der svinesti, fortæller loakle Kjeld Larsen.

Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Tversted. Længst mod nord ses Kiosk ALMA. Billedet er ifølge Kjeld Larsen fra omkring 1920 og dermed 100 år gammelt.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments