Beith og Klimek (S): Budget 2020 kan blive et markant løft til sårbare børn og unge

Som udvalgsformænd er vi med den politiske opbakning til Ungestrategien, og ikke mindst støttesporet, fortrøstningsfulde i forhold til, at der findes flertal i byrådet for et budget, der også indeholder de økonomiske midler, skriver i dette debatindlæg socialdemokraterne Maibritt Beith og Thomas Klimek.

389
Socialdemokraterne Thomas Klimek og Mai-Britt Beith.

Af Mai-Britt Beith og Thomas Klimek
Medlemmer af Hjørring Byråd
Socialdemokratiet

Regeringen og Kommunernes Landsforening blev fredag enige om kommunernes økonomi for 2020, og dermed indledes Hjørring Kommunes budgetforhandlinger for alvor.

Budgetforhandlingerne for det kommende år er ganske særlige, idet det samtidig bliver det budget, der skal finde midler til den Ungestrategi, som Hjørring Kommunes byråd enstemmigt vedtog i maj måned. En strategi med fire spor; et grundskolespor, støttespor, vejledningsspor og et virksomhedsspor. Det er uden sammenligning den mest ambitiøse satsning på børn og unges trivsel og fremtid nogensinde i Hjørring Kommunes historie, og i sammenlignelige kommuner i Danmark og Norden.

I den socialdemokratiske byrådsgruppe finder vi, at tiden, eller rettere vores unge, kalder på handling og svar.

Alt for mange unge i Danmark, og dermed også Hjørring Kommune, har det ikke godt. Eksempelvis er skolevægring, altså at et barn ikke vil i skole, et voldsomt stigende problem i Danmark.

Sidste år fik Dansk Psykolog Forening foretaget en undersøgelse blandt 508 PPR-psykologer fra hele landet. Her svarede 60 procent, at skolevægring har været et stigende problem gennem de seneste par år.

Skolevægring handler ikke om pjæk eller om udsatte forældre, der ikke formår at få deres børn af sted i skole. Skolevægring er udtryk for, at et barn bare ikke kan gå i skole, selv om det gerne vil. Årsagerne kan være forskelligartede og komplekse: angst, vanskeligheder med at danne sociale relationer med andre børn, stress eller familieproblemer.

Det har været afgørende for den socialdemokratiske byrådsgruppe at styrke indsatsen for sårbare unge og gøre det til et selvstændigt spor i Ungestrategien, hvilket der heldigvis har været fuld politisk opbakning til i Hjørring Byråd.

Nu kommer så den svære del, nemlig at sikre penge til en bredspektret indsats i støttesporet. Den enstemmige opbakning ved Ungestrategiens vedtagelse i maj måned indikerer, at man politisk samles om at finde de økonomiske resurser til Ungestrategien ved kommende budgetforhandlinger, der forhåbentligt får bred ansvarstagen blandt partier og lister i byrådet.

Lykkes det at finde et bredt budgetflertal i byrådet, er det afgørende godt nyt for Hjørring Kommunes børn og unge. Dermed vil fundamentet under følgende indsatser være på plads for den kommende periode:

Skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen

Indsatsen skal rette sig både mod barnet / den unge samt familie og skole. Den skal varetages af et tværfagligt fraværsteam. Det betyder at teamet både arbejder ind i familien og ind i grundskolen med konkrete mål om at styrke barnets / den unges trivsel og deltagelse i skolen. 

Misbrugsindsats

For at styrke indsatsen foreslås, at der etableres en helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge i alderen 13 – 18 år, der er på vej – eller er – i misbrug. Indsatsen ydes med den kommunale misbrugsindsats.

Det foreslås end videre, at der udarbejdes en plan for forebyggelse og tidlige opsporing af misbrug blandt unge.

PPR/PPR +

Der er behov for at understøtte overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for unge, der har modtaget specialundervisning på grundskoleniveauet. En måde dette kan gøres på er, efter samtykke, at stille eksisterende viden til rådighed for de modtagende ungdomsuddannelser.

Gennemgående kontaktperson

Med virkning fra 1. august 2019 skal unge fra 8. klasse, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Headspace

Gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Uden visitation og anonymt.

Ingen problemer for store eller små (selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger). Man kan komme ind lige fra gaden – eller forudbestille en samtale 2 – 4 fastansatte på Headspace centrene – ellers er det frivillige: I Hjørring forventer Headspace, at skulle rekruttere ca. 50 frivillige blandt studerende og andre.

Som udvalgsformænd er vi med den politiske opbakning til Ungestrategien, og ikke mindst støttesporet, fortrøstningsfulde ift., at der findes flertal i byrådet for et budget, der også indeholder de økonomiske midler til at opfylde den brede opbakning fra maj måned ift. at styrke indsatsen for vores børn, unge og unge voksne.


Mai-Britt Beith, (S) formand, Børne- Fritids, og Undervisningsudvalget, Hjørring Kommune.

Thomas Klimek, (S) formand, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Hjørring Kommune.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments