Arbejdsmarkedsudvalget i styrket offensiv mod coronakrisen

Lokalpolitisk turbo på uddannelse og jobmatch og mindre fokus på benchmark og bureaukrati.

342

På det første udvalgsmøde efter sommerferien indledte et enigt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg i Hjørring Kommune en større offensiv mod COVID-19´s negative konsekvenser for den lokale beskæftigelse.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøftede den aktuelle situation sammenholdt med udvalgets strategier. Tal fra juni viser, at ledigheden i Hjørring Kommune er vokset betydeligt. 5,2 procent af arbejdsstyrken var registerede ledige, hvilket dog er lidt lavere end gennemsnittet på 5,5 procent i Region Nordjylland.

Udvalget er enige om, at man med Hjørring-modellen og Ungegarantien har de rette strategier og en bred vifte af konkrete indsatser og praktiske værktøjer, som giver et godt afsæt i forhold til de aktuelle udfordringer på det lokale arbejdsmarked.

Corona-krisen afføder dog behov for yderligere prioritering af indsatser, der understøtter sikring af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og forebyggelse af langtidsledighed.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede derfor på dagens møde at;

  • opprioritere de indsatser og virkemidler, som bringer flest mulige borgere i job og uddannelse og skaber det bedste grundlag for en varig forankring på arbejdsmarkedet.
  • at ministerielle benchmark og procesmål om virksomhedspraktikker og antal samtaler er sekundære i forhold til denne prioritering
  • at forvaltningen skal anlægge denne prioritering indenfor sin eksisterende kompetence i den daglige beskæftigelsesindsats
  • at forvaltningen skal indtænke dette i forberedelsesarbejdet med Beskæftigelsesplanen for 2021
  • at forvaltningen løbende skal fremlægge beslutningsoplæg, hvor det måtte være nødvendigt for at justere tidligere udvalgsbeslutninger.

Foto: Arkiv.

 

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments