Vindmøller og biogas diskuteres i Teknik- og Miljøudvalget

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller, at udvalget onsdag den 14. august drøfter indhold og det videre forløb for et samlet oplæg om Hjørring Kommunes tilgang til planlægning for større tekniske anlæg, som kan fremlægges for byrådet.

396
Foto: GrønGas.

På byrådsmødet 26. juni 2019 stillede Venstre og Socialdemokratiet forslag om, at principperne for planlægning af biogasanlæg og vindmøller skulle tages op til fornyet drøftelse.

Byrådet besluttede, at Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejde et samlet oplæg for kommunens tilgang til planlægning for større tekniske anlæg, som kan drøftes i Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med et samlet oplæg, som kan fremlægges for byrådet i Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde 26. juni 2019 stillede Venstre og Socialdemokratiet forslag om, at de nuværende principper for planlægning for henholdsvis biogasanlæg og vindmøller tages op til fornyet drøftelse. Baggrunden for forslaget er et fælles ønske om, at Byrådet har en samlet tilgang til, hvordan konkrete ansøgninger behandles, men med højere grad af konkret vurdering end det opleves med de nuværende principper.

Byrådet besluttede, ‘at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder et samlet oplæg til Hjørring Kommunes tilgang til planlægning for større teknisk anlæg (særligt biogas og vindmøller), der kan danne baggrund for en afklaring af, om de nuværende principper skal bevares eventuelt i justeret form eller erstattes af en anden ramme for behandlingen af de konkrete sager. Oplægget udarbejdes, så det foreligger til drøftelse i Byrådet i efteråret 2019’.

Vindmølleprincipperne fremgår af temaplan for den fremtidige vindmølleudbygning, som er indarbejdet i Hjørring Kommuneplan 2016. Temaplanen er vedlagt i bilag 1. Principperne fremgår af punkt 26.1., side 6.

Biogasprincipperne fremgår af Byrådets beslutningsreferat 31. oktober 2018. Beslutningsreferatet er vedlagt i bilag 2 (se link nedenfor).

På udvalgsmødet fremlægger administrationen et oplæg, som indeholder de lovgivningsmæssige processer for henholdsvis vindmølleplanlægning og biogasplanlægning.

Link: Bilag.

Kilde: Hjørring Kommune.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments