Ambulancetjenste udbydes af Region Nordjylland

Region Nordjylland har offentliggjort deres udbud af ambulancetjeneste og liggende/hvilende patienttransport. Ambulancetjenesten bliver denne gang udbudt efter en anden model end hidtil.

47

Når Region Nordjyllands kontrakt med Falck Danmark A/S om drift af ambulancetjenesten udløber i 2022, så vil den kommende leverandør skulle varetage opgaven på nye og andre betingelser. Det fremgår af det udbud af driften af ambulancetjeneste og den liggende/hvilende patienttransport, som Region Nordjylland netop har offentliggjort.

– Vi går væk fra vores nuværende model, hvor leverandøren selv bestemmer placeringen af baser og fastlægger antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider fastlagt af regionen. Fremover skal regionen selv disponere over og bestemme antallet af ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne, siger 1. næstformand i Regionsrådet, Lone Sondrup (V).

Man skifter altså fra den nuværende responstidsmodel til en såkaldt beredskabsmodel, og derudover skal ambulancetjenesten geografisk udbydes til de private leverandører i fire områder og dermed i fire delaftaler frem for ét samlet område som nu.

– Jeg håber på, at det vil få mange aktører til at byde på opgaven, da vi gør det mere attraktivt for nye aktører at give tilbud, når der er flere mindre delaftaler. Det viser erfaringer fra andre regioner, siger Lone Sondrup, som også fremhæver, at den øgede konkurrence forventeligt vil give lavere priser.

Gode redskaber til at gøre ambulancekørsel mere effektiv

Formanden for regionens Akut- og Praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S), glæder sig over, at udbuddet nu er offentliggjort efter lange og grundige overvejelser om, hvordan man vil organisere fremtidens ambulancedrift i Region Nordjylland.

– Den nye model giver mere fleksibilitet ved, at vi fremover selv får det fulde ansvar for responstiderne og dermed muligheder for løbende at ændre i beredskabet. Jeg tror på, at vi vil få en række gode redskaber, der kan gøre ambulancekørslen endnu mere effektiv. Alt sammen skal gerne hjælpe med at nedbringe antallet af for lange responstider til gavn for de nordjyske borgere, siger Mogens Ove Madsen.

Det er desuden besluttet, at der skal laves kontrolberegning i forbindelse med, at der udbydes fire delområder. Det vil sige, at der for denne del af udbuddet, bliver foretaget kontrolberegninger efter principperne i kontrolbudsbekendtgørelsen. Kontrolberegningerne vil skulle bruges til generelt at understøtte den politiske beslutningsproces, herunder afdække om regionen eventuelt vil kunne drive et eller flere delområder billigere, end de leverandører der byder på områderne. Der er dog ikke på forhånd taget politisk stilling til et regionalt driftsscenarie. De politiske drøftelser i forlængelse af udbudsresultat og kontrolberegninger gennemføres i efteråret 2020.

De nye kontrakter forventes indgået primo 2021.

Yderligere informationer

–       Læs mere om udbuddet i udbudsbekendtgørelsen

–       Ambulancetjenesten og den liggende patienttransport er udbudspligtige tjenesteydelser og skal derfor i udbud inden indgåelse af nye kontrakter med leverandører.

–       De nuværende kontrakter med Falck Danmark A/S udløber 31. marts 2022 uden mulighed for forlængelse. Der skal derfor gennemføres et udbud for at få nye kontrakter, der bliver gældende fra 1. april 2022.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments