Årets Lærling hos Hirtshals Yard

Nyudlært smed på Hirtshals Yard A/S modtager prisen som Årets Lærling ved DI Vendsyssel.

307

Christian Randrup Nielsen blev noget overrasket, da direktør Rasmus Brohus kaldte ham og kollegerne sammen og overrakte nyheden, at DI Vendsyssel i år tildeler Christian prisen som Årets Lærling.

Hirtshals Yard har kontinuerligt 7-8 lærlinge under uddannelse, og Christian har netop skiftet status fra lærling til ny udlært smed. Et fag hvor Christian har fået lov til at bruge sit faglige høje niveau.

Meget tidligt i læretiden fik han til opgave at lave et vildmarksbad i rustfrit stål, en opgave hvor der skulle beregnes og tænkes kreativt, og resultatet var i top. Til svendeprøven udviste Christian med stort overskud samme høje faglighed og et højt kvalitetsniveau, og hans svendestykke, et arbejdsbord med mange finesser, bar præg af kreativitet med gennemtænkte løsninger. Titlen som Årets Lærling er derfor meget velfortjent.

Christian er omfattet af den maritime lærlingeordning, der huses af MARCOD. Partnere i ordningen er Hirtshals Yard, Orskov Yard, VMS Group, MAN Diesel & Turbo, Soft & Teknik, Mariendal Electrics, Vestkajens Maskinværksted, KM Automatik, Victor samt KS Maskinteknik.

Hirtshals Yard bruger blandt andet maritim lærlingekoordinator Anette H. Sørensen i forbindelse med rekruttering af lærlinge, og Anette husker tydeligt samtalen med Christian for tre et halvt år siden, hvor han søgte en ledig læreplads.

– Christian mødte med stort overskud, og vi øjnede med det samme, at vi sad med et ungt menneske foran os, som havde nogle helt klare mål for fremtiden. Det første var et svendebrev, det næste en maskinmesteruddannelse. Oveni besad Christian en evne til at ville, og denne evne kombineret med høj faglighed skaber gerne en dygtig svend, fortæller Anette H. Sørensen.

– Lærlingen kan dog ikke gøre det alene. En del af fortjenesten ligger helt klart også hos de dygtige svende, der har haft Christian under vingerne. Spillereglerne er nemlig, at hvis man som lærling udviser engagement, stiller krav til sig selv og tager imod faglige udfordringer, følger der større og større ansvar med og dermed mulighed for at følge i fodsporene af virksomhedens dygtige svende, slutter Anette H. Sørensen.

Velkvalificeret arbejdskraft et lige så stort konkurrenceparameter som gode produkter, og Danmark har brug for, at flere af vores unge vælger en erhvervsuddannelse, som er et sikkert kort på hånden i forhold til jobmuligheder og videreuddannelse. Christian R. Nielsen er et godt eksempel herpå, og Hirtshals Yard en del af det produktions Danmark, der udviser ansvar i forhold til at uddanne kvalificeret arbejdskraft.

På billedet øverst er det fra venstre fra Hirtshals Yard værkfører Henrik Svendsen, Årets Lærling Christian R. Nielsen og projektchef Jesper Reinholt.

Fakta om den maritime lærlingeordning

Den maritime lærlingeordning er et samarbejde mellem ti maritime virksomheder, som har ansat en fælles ressource til at tiltrække flere lærlinge til den maritime branche, højne kvaliteten i uddannelserne, understøtte virksomhederne i håndteringen af lærlinge samt koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at uddanne deres lærlinge bedst muligt til fremtiden. Partnere i ordningen er: Orskov Yard A/S, VMS Group A/S, MAN Diesel & Turbo A/S, Hirtshals Yard A/S, Soft & Teknik A/S, Mariendal Electrics, Vestkajens Maskinværksted A/S, KM Automatik ApS, Victor A/S. samt KS Maskinteknik A/S.

Fakta om MARCOD
MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i Danmark og Skandinavien. MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-18 af Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne, maritime netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har i alt otte ansatte og er sølvcertificeret i henhold til EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI. Læs mere om MARCOD på www.marcod.dk

Foto: Privat.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments