Åbent brev til Hjørring Byråd

Jeg ønsker en fair debat om vindmølleprojektet, hvor vi alle kan komme med vores tanker og bekymringer, skriver i dette debatindlæg Anette Mølbjerg.

1245
Hjørring Byråd. Arkivfoto.

Af Anette Mølbjerg
Vanggårdsvej 30
Brønderslev

Om kort tid skal I tage stilling til, om vindmølleprojektet ved Hjortnæs skal sendes i høring. I den forbindelse vil jeg fortælle jer om, hvad Hjortnæs II kan komme til at betyde for mig og mine naboer i Stenum.

Vi bor på landet på en ejendom lige uden for Stenum, stik øst for hvor møllerne skal stå.

Vi er glade for at bo her, og vores bolig og hjem er vores opsparing. Hvis kæmpemøllerne bliver en realitet, må vi se i øjnene, at hele vores opsparing vil gå tabt, fordi ejendomme vil blive usælgelige, og vi bliver stavnsbundet. Hvis vi skulle være så uheldige, at en af os bliver uarbejdsdygtig, kan det betyde konkurs.

Jeg har forståelse for, at grøn energi er nødvendig, og jeg ved, at vindmøller er med til at generere mange penge, ikke mindst til dem, som får lejeindtægt for at lægge jord til. Og jeg kan forstå, at de fleste vil tage imod sådan en mulighed, når den byder sig. Men det er en frygtelig stor omkostning for os, som bor tæt på. Hvis det er mig, der bliver uarbejdsdygtig vil ejeren på Hjortnæs nok ikke komme og sige, at det er synd for mig, at jeg ikke kan sælge min ejendom, så nu skal de nok købe den for at hjælpe.

Ejeren vil komme til at tjene mange penge, mens vi andre mister vores opsparing og mulighed for at sælge vores ejendomme.

Jeg har som beboer i Brønderslev Kommune ingen mulighed for at tilkendegive min utilfredshed over politikerne i Hjørring ved at stemme anderledes til næste valg. Jeg ønsker en fair debat om vindmølleprojektet, hvor vi alle kan komme med vores tanker og bekymringer.

Jeg håber, at I vil tænke over dette, inden I stemmer om vindmøllerne ved Hjortnæs.

 

14 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Vagn
3 år siden

Som andelshaver i det nuværende møllelaug kan jeg sagtens tilslutte mig dit ønske om en fair debat. Debatten har indtil nu udelukkende været præget af modstandernes angreb på de planer, der nu skal behandles i Hjørring byråd. Der mangler i høj grad, at der bliver forholdt sig til fakta. Dine kommentarer om, hvad jordejeren kommer til at tjene på opstilling af nye møller, må bero på vandrehistorier fra tidligere opstilling af møller. Der er ikke i det fremlagte materiale oplyst noget som helst om, hvad jordejere skal modtage i jordleje.
Du forbigår også, at der i forbindelse med dette projekt i høj grad også er tilgodeset lokalområdet omkring møllerne. Der er i forbindelse med eventuel etablering af møllerne en grøn pulje til projekter i lokalområdet. Dette er et engangsbeløb, men ud over dette er der i projektet kalkuleret med et beløb på 50.000 kr. årligt pr. mølle til fordeling i området Stenum, Børglum og Vrensted. Disse midler skal fordeles af en lokal bestyrelse uafhængig af interessenter i møllerne.
Bemærk at samtlige møller i dette projekt bliver udbudt på andele til beboere og firmaer i lokalområdet.

glaze
3 år siden
Reply to  Vagn

Bemærk også at hele projektet er tinglyst til Jydsk Vindenergi som har tinglyst ret til at sælge til tredjepart.

Paw Rytter
3 år siden
Reply to  Vagn

Kære Vagn
En vandrehistorie er som bekendt en historie, hvis oprindelse fortoner sig i det ukendte og som oftest karakteriseret ved at være ude af trit med virkeligheden. Hvis man ser på de lodsejeraftaler, som Jysk Vindenergi har indgået med de lodsejere, der har udsigt til at sælge jord til Hjortnæs ll, så minder de påfaldende om de aftaler, der blev indgået i forbindelse med vindmølleparken i Østrup. Forskellen mellem Hjortnæs ll og Østrup er, at vi ved eksakt, hvor meget lodsejerne fik pr. installeret MW i Østrup. Der lød aftalen på 500.000 pr. installeret MW. Det er muligt, at de lodsejere, der er involveret i Hjortnæs ll har indgået en mindre fordelagtig aftale, men det modsatte er også muligt. Så lad os i rimelighedens navn antage at den aftale afregning pr. MW er den samme. I så fald vil lodsejerne modtage 2.1 million pr. vindmøller, hvis projektet realiseres med vindmøller af typen Vestas V136 4.2. Givet at projektet handler om 7-8 vindmøller er det altså ikke småpenge, der er tale om.

Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden
Reply to  Paw Rytter

hmmm, man kunne jo også tænke, at det bestemt ikke er ret mange penge, der vil tilfalde nogle få lodsejere sammenlignet med de betydelige værditab, som alle de mange husejere, der bor i nærheden af projektet kommer til at opleve.

Lars Christensen
3 år siden

Er Brøslev en del af Hjørring kommune??????
 

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Nej, det er Brøslev jo lige præcis ikke! Så jeg tænker det var på sin plads at Hjørring Kommune respektere sin nabokommunens interesser, og alle de borgere i Brønderslev Kommune som Hjørring Kommune vil påtvinge gener vi ikke vil have.

Peter Larsen
3 år siden

Du fremkommer med påstande som du ikke har evidens for.
 
Ja du bor ikke inden for det område på 1 km, hvor du får ret til at sælge din bolig til projektet.
 
Du har købt din ejendom og bygget nyt stuehus i den 20-årige periode, hvor der har været vindmøller, vel vidende, at huspriserne er billige i Stenum området og huspriserne muligvis allerede er påvirket af de nuværende vindmøller, som på sigt skulle blive udskiftet med større vindmøller.

At de nye vindmøller vil påvirke huspriserne yderligere kan du ikke vide noget om og derfor kun en trossag.

glaze
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

Huspriserne er faldet væsentligt i det nævnte område ved de seneste handler. Det er nemt at se på dingeo.

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

Det er en fejl hvis man sætter lighedstegn mellem en vindmølle på 69m og en kæmpevindmøller på 150m. Det siger vist sig selv.
 
I øvrigt har vindmøllerne ved Hjortnæs aldrig været i offentlig høring. Hvis de havde var de næppe kommet op. De er listet ind ad bagvejen. De eneste der kendte til det hele var naturligvis lodsejerne, vindmøllefirmaet, og folkene i daværende Løkken-Vrå Kommune.
 
Er det ordentligt at gøre mod andre?
Vil du selv have råd til at miste din opsparing i dit hus, hvis du har eet? Og vigtigst af alt er vel, hvorfor nogen mennesker synes det er i orden at påtvinge andre noget de ikke vil have? Hvilken type er det, der synes det er ok at tjene på at andre mister så meget?

Vagn
3 år siden

Det vil her være på plads at gøre opmærksom på fakta. De nuværende møller var i offentlig høring fra september 1997 og lokalplanen blev endeligt vedtaget i april 1998. Det gamle Nordjyllands Amt behandlede i samme periode støjberegningerne på de 8 møller. Så jeg må konkludere at der enten er tale om selektiv hukommelse eller bevidst fortrængning.

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden
Reply to  Vagn

Eller også er der rigtig mange man har glemt at spørge, eller undlod at spørge. Brønderslev Kommune ville jo heller ikke den gang have møller i området. Blev de hørt?
Men Vagn, hvordan forholder du dig til de 4 spørgsmål jeg stiller sidst i min kommentar?

Claus
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

Må lige supplere her. Der er lavet en undersøgelse fra KBH Universitet i 2014/15 hvor der står at Der er et værditab på mellem 10 &15% når der kommer store Møller op.
Det er egentlig vildt som møllefolk generelt siger der ikke er evidens for noget hver gang der kommer en bekymring som nabo. Må tilføje at hjemmesiden Videnomvind.dk Ikke er endegyldig sandhed. Der ville måske også være mindre modstand hvis man tog naboerne seriøst og ikke bare kørte hen over dem.

Paw Rytter
3 år siden
Reply to  Claus

Er det undersøgelse, hvor man analyserede effekten på boliger indenfor en radius på 3 km, hvor middelhøjden af de møller der indgik var 60 meter? Mig bekendt er der endnu ikke lavet en lødig undersøgelse af værditab og vindmøller på 150 meter+.

Hans Dam
3 år siden

Disse kommentarer fra Hjortnæs Møllelaug vidner da om total mangel på empati. De udviser en holdning som siger at penge overrules alle menneskelige hensyn.