Åbent brev fra HPR til statsminister Mette Frederiksen

Skoleleder Klaus Lundsgaard fra Hjørring Private Realskole har i dag sendt følgende åbne brev til statsminister Mette Frederiksen.

5069

Af Klaus Lundsgaard
Skoleleder på HPR
Vendiavej 7
Hjørring

Kære Mette Frederiksen,

Som skoleleder for Hjørring Private Realskole med ansvaret for over 800 elevers læring og trivsel ligger muligheden for at give dem den bedst mulige undervisning mig naturligt nok meget på sinde. Det har derfor været befriende at kunne starte vores skole fysisk op efter påskeferien med omkring halvdelen af vores børn tilbage på skolebænken.

For selvom vores lærere gjorde et fantastisk stykke arbejde med hjemmeundervisningen i perioden med total nedlukning – og stadig gør det med den resterende halvdel af skolens elever – så kan det ikke erstatte kvaliteten af den fysiske klasserumsundervisning i længere tid ad gangen. Vi kan således efter godt en uge med fysisk undervisning i 0.-5. klasse også allerede se og mærke en positiv forskel på både trivsel og læring. Jeg vil derfor gerne takke statsministeren for at inkludere i hvert fald nogle af børnene i første fase af genåbningen af landet.

Desværre var grundskolens store elever ikke omfattet af genåbningen, og det betyder, at vi stadig mangler at få føromtalte halvdel af vores elever i skole igen. Dette er yderst beklageligt, og vi risikerer derfor at tabe især de svageste og mest udsatte elever på gulvet i processen, hvilket ingen af os – og da slet ikke børnenes statsminister – kan være tjent med.

Jeg vil derfor på det kraftigste appellere til statsministeren om at lade 6.-10. klasse komme tilbage i skole allerede nu og ikke først efter sommerferien, som der flere steder spekuleres i. Jo længere tid du venter, jo længere tid skal vi slås med efterdønningerne ude i klasserne og hjemme hos familierne. Og det er trods alt vores børns skæbner, der står på spil.

Jeg har naturligvis fuld forståelse for den sundhedsmæssige risikominimering i forbindelse med den gradvise genåbning og opfordrer på ingen måde til laissez faire-politik og lemfældig omgang med borgernes sundhed. Tværtimod. Jeg opfordrer til at inddrage børnenes trivsel og velbefindende i ligningen og lade risikoen for en ungdomsgeneration med ondt i sjælen og mangelfuld læring fylde retmæssigt på vægtskålen – hvilket jeg godt er klar over, ikke er et nemt regnestykke.

I den forbindelse kan det derfor være nødvendigt at nuancere og differentiere. For ikke alle skoler har de samme vilkår. Måske mangler de fysiske rammer til at kunne tilbyde undervisning til resten af skolens elever inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, måske er ressourcerne ikke til de øgede antal undervisnings- og rengøringstimer, eller måske er skolen placeret i et område særligt hårdt ramt af smitte.

Her på Hjørring Private Realskole er vi dog så heldige, at vi ikke falder ind under nogen af de kategorier, og vi er således mere eller mindre klar til at byde de store elever velkommen i skole allerede fra i morgen, hvis det skulle være. Køreplanen ligger klar i skuffen og efterlever alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ligesom den tager hensyn til både elevers og personales sikkerhed og velbefindende.

Vi venter sådan se bare på, at du som statsminister giver os lov, så over 400 af vores elever ikke mister fire måneders skolegang, men i stedet kan sætte et værdigt punktum for skoleåret. Dette gælder ikke mindst afgangseleverne, der i forvejen har mistet deres ret til at gå til afgangsprøver som afslutning på 10 års skolegang. Det synes jeg, at vi som samfund skylder dem.

Jeg håber derfor inderligt på, at det er muligt at lave en åbningsplan for de store klasser, hvor de skoler, der kan og vil løfte opgaven, får mulighed for en yderligere åbning for de sidste elever, så den nuværende situation får så få konsekvenser som muligt for vores ungdom, der i forvejen kommer til at gå udfordrende tider i møde.

Med venlig hilsen og på forhånd tak.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Anja Viborg
3 år siden

En mulighed var måske at lade de elever der virkelig har behov for en fysisk lærer til råd og vejledning, at lade dem komme i skole og de “resurce” stærke kunne fortsætte hjemmeskole. Lærerne kan nemt se hvilke elever der har behov for hvad. Har selv en dreng i 7 klasse på Sindal skole.