50 mio. kr. skal hjælpe samfundets mest udsatte under coronakrisen

Nordjyske organisationer og foreninger, som ønsker og har kapaciteten til at bidrage, opfordres til at søge den sociale akutpulje.

95
Foto: Hus Forbi.

Under coronakrisen har en stor gruppe af sårbare og udsatte – både på arbejdsmarkedet og i særdeleshed uden for arbejdsmarkedet – ikke mulighed for at få tilstrækkelig hjælp eller være en del af vigtige fællesskaber, som de har brug for.

Flere fremhæver, at udfordringerne også rammer grupper, som ikke normalt er at betegne som udsatte, men som i denne tid oplever særlige bekymringer for eksempel på grund af et liv med kronisk sygdom, ensomhed, social isolation eller mentale udfordringer.

For at afbøde og afhjælpe nogle af disse svære udfordringer, har TrygFonden nu afsat 50 mio. kr. fordelt på to puljer på henholdsvis 20 og 30 mio. kr.

De 20 mio. kr. er øremærket virksomheder, der har socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at kunne åbne for ansøgninger til denne pulje.

De resterende 30 mio. kr. er en social akutpulje, der åbner for ansøgninger 1. april 2020 og kan ansøges af de mange organisationer, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe dem, der har størst behov.

– Trygheden blandt samfundets mest udfordrede er under pres, og det er vanskeligt at opretholde de fællesskaber, aktiviteter og tilbud, vi normalt har her i Nordjylland. I TrygFonden har vi nu afsat 20 mio. kr., der skal støtte op om de allermest udfordrede på det danske arbejdsmarked. Og så har vi oprettet en social akutpulje på 30 mio. kr., der skal hjælpe de mennesker, som er særligt hårdt ramt, siger Jens Bigum, formand for TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland, og fortsætter:

– I Nordjylland har vi mange dygtige organisationer, foreninger og andre aktører, der yder en kæmpe indsats for mennesker, som befinder sig i en svær situation. Coronaepidemien giver dem vanskelige arbejdsvilkår, men deres dedikation og ønske om at gøre en forskel er lige så stort som altid. Vi håber, at de vil benytte muligheden for at søge midler i akutpuljen til nye eller igangværende initiativer, der kan komme vores mest udsatte i Nordjylland under coronakrisen til gavn, lyder det fra Jens Bigum.

OM TRYGFONDEN

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Kilde: TV2 Nord.

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments