Økonomiudvalget indstiller anlægstilskud til Nordsøen Oceanarium

Nordsøen Oceanarium har af Økonomiudvalget fået indstillet anlægstilskud til to projekter, som skal gennemføres i 2016, når det er endeligt vedtaget onsdag af Hjørring Byråd.

14

Nordsøen Oceanarium har af Økonomiudvalget fået indstillet anlægstilskud til to projekter, som skal gennemføres i 2016. Byrådet skal herefter godkende indstillingen onsdag.

Terrasse på 1. sal ved café.

Formålet med at etablere terrassen er, at den vil være med til at lette adgangsvejen ind og ud af café-området, og på den måde binde Nordsøen Oceanarium bedre sammen logistisk.

Desuden vil terrassen øge det samlede serveringsareal til Caféen og give gæsterne mulighed for at nyde Café-maden på et udendørsområde. Projektet er budgetteret til 1,597 mio. kr.

Hvalforskerhytte

Formålet med Hvalforskerhytten er:

  • at skabe en anderledes udstilling, som er gæsteinvolverende og eksperimenterende i forhold til formidling af hvalforskning
  • at opkvalificere et eksisterende rum til brug i udstillingen nu og i fremtiden
  • at etablere et rum til brug for Skoletjenestens allerede omfattende aktiviteter

Hvalforskerhytten skal øge Nordsøen Oceanariums mulighed for at lave formidlingsaktiviteter og undervisning. Projektet er budgetteret til 1,568 mio. kr.

Det samlede budget for de to projekter udgør således 3,165 mio. kr. Nordsøen Oceanarium forventer, at etablering af terrassen og Hvalforskerhytten vil være medvirkende til, at den positive udvikling i gæstetallet også fortsætter i 2016 og årene herefter.

Nordsøen Oceanarium vurderer, at Hvalforskerhytten har et stort potentiale markedsføringsmæssigt og er allerede markedsført som årets nyhed i 2016. Det er derfor Nordsøen Oceanariums vurdering, at især Hvalforskerhytten vil trække ekstra gæster til. Hjørring Kommune 16. marts 2016 Side 13. Nordsøen Oceanarium søger Hjørring Kommune.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller:

  • at indstillingen imødekommes
  • at Nordsøen Oceanarium bevilliges et anlægstilskud på 1,674 mio. kr.
  • at tilskuddet finansieres ved frigivelse af det overførte rådighedsbeløb vedrørende udskiftning af ruden på Nordsøen Oceanarium.

Helmuth Zickert kan ikke tilslutte sig, men ønsker at stillingtagen først sker i forbindelse med budgetprocessen.

Arne Boelt og Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments