10. klasser byttede mobiler ud med telte

52 elever fra Hjørring Private Realskoles 10. klasse startede vanen skoleåret med en tredages introtur.

478

I år gik turen i selskab med deres to lærere Esben Jacobsen og Birthe M. Jakobsen til Læsø, hvor cykelture rundt på øen og overnatning i telte skulle ryste de unge mennesker sammen forud for skoleåret.

Eleverne drog af sted tirsdag d. 11. august, og som det allerførste blev de bedt om at aflevere deres mobiltelefoner. En grænseoverskridende handling for mange af de unge mennesker, som dog efterfølgende godt kunne se idéen med det: – Vi kom meget tættere på hinanden, fordi man var mere tvunget til at tale sammen og i det hele taget bare være sammen, fortæller Rosa Bjerg Andreasen, der var en af eleverne på turen.

Det er efterhånden ved at være fast rutine på Hjørring Private Realskole, at man tager mobilerne fra eleverne på introturene for at fremme det sociale, så det kommer ikke bag på viceskoleleder Henrik Frand-Madsen, at det har en positiv effekt, og at eleverne også selv kan se det efterfølgende. – Men helt afvænnede bliver de ikke, for gensynsglæden er da enorm, når de får mobilerne tilbage, smiler han.

Netop det sociale er en vigtig del af 10. klasse på HPR, som har skelet en del til efterskolerne, da konceptet blev udviklet, forklarer Henrik Frand-Madsen. – Der er rigtig mange positive ting ved et efterskoleophold, fx sociale aktiviteter, personlig udvikling og spændende rejseaktiviteter. Vi tilbyder så samtidig et markant fagligt løft, da vi traditionelt set er en skole med et stort fokus på det faglige. På den måde stiler vi efter at gøre de unge mennesker så klar til deres ungdomsuddannelser som overhovedet muligt både fagligt, socialt og personligt.

Sebastian Holm var en anden af de elever, der var med på Læsø-turen, og også han synes, de blev rystet rigtig godt sammen på turen. – Og så synes jeg, de individuelle samtaler med lærerne var rigtig gode, fordi det knyttede nogle gode bånd mellem lærere og elever, fortæller han.

Og netop lærerne spiller en vigtig rolle i skolen 10. klasses-koncept forklarer Henrik Frand-Madsen: – Vi kører ikke med to klasser, som elevtallet lægger op til, men i stedet med én stor årgang, som efter behov kan deles op i hold eller grupper ud fra faglige, sociale og pædagogiske overvejelser, fortæller han og fortsætter:

– Det er dog ingen spareøvelse, tværtimod, for vi har stadig lige så mange lærertimer, og det stiller ekstra krav til lærerne, der i endnu højere grad skal samarbejde og nytænke deres undervisning. Derfor kan det her også kun lade sig gøre, fordi vi har samlet et team af dygtige lærere, der brænder for at give de her unge mennesker de bedste forudsætninger fremadrettet, fortæller viceskolelederen.

De unge mennesker har således masser at se frem til i det kommende skoleår, som i hvert fald fik den bedst mulige start på Læsø i et fantastisk vejr, der dannede rammen om en hyggelig introtur. Og hvem ved: Måske viser den sig ligefrem at være uforglemmelig, fordi alle var til stede i nuet frem for at være fordybet i deres mobiltelefoner …

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments