Søren, Mette, Rasmus og Jørgen med nyt hos Hirtshals Handel & Erhverv

Der var som sædvanlig nok af spændende punkter på dagsordenen ved fredagens morgenmøde hos Hirtshals Handel & Erhverv på Restaurant Lilleheden, men de største nyheder blev leveret af trekløveret Jørgen, Rasmus og Søren.

17

Blandt de første gode nyheder under fredagens morgenmøde hos Hirtshals Handel & ErhvervRestaurant Lilleheden var, at et underskud i 2014 var vendt til et lille overskud på 20.000 kr. i 2015.

Der var imidlertid andre og for udenforstående borgere nogle orienteringer og nyheder af langt større interesse, hvoraf de første blev leveret af byrådsmedlem Jørgen Christensen (V), som tillige er formand for Hirtshals Turistforening, som også var repræsenteret ved den hidtil konstituerede, men nu fastansatte bureauleder  Henriette Andrea Søttrup.

Uden at blive partipolitisk påpegede den lokale byrådspolitiker indledningsvis, at alle nok må indstille sig på, at politikernes fokus i lang tid fremover vil være på at tackle udfordringerne med de mange flygtninge. Dernæst kom han blandt andet ind på den positive modtagelse af de fire store møller på Hirtshals Havn og de 14 millioner til områdefornyelse omkring Havnegade, Jyllandsgade og Nørregade samt bedre adgang til centrum fra færgerne, hvilket fik ham til at opfordre alle til at deltage i mødet torsdag den 11. februar i byrådssalen på Det Gamle Rådhus.

Jørgen Christensens som altid både informative og underholdende orientering, der også inddrog omtale af ophævelsen af to lokalplaner, indvielse af Karens Plads og det nye domicil hos Skagerak, blev suppleret af Susanne Fibiger, der opfordrede til, at man tog sig rigeligt med tid til debatten og planlægningen af områdefornyelsen, så der ikke igen bare blev hastet noget igennem i Hirtshals.

Endelig fik Søren Homann ordet, idet han har overtaget ansvaret for Hirtshals Handel & Erhvervs side på Facebook efter Niels Viberg. Den nye administrator pointerede vigtigheden af at gebærde sig strategisk klogt på de sociale medier og lagde i den forbindelse op til at inddrage FlaskePosten og Skaga FM.

Desuden fik planlægningen af Årets Sild et par ord med på vejen af tovholder Mette Jensen fra Hirtshals Fiskefestival. De lokale indslag ved Årets Sild, der har udviklet sig til at have deltagere fra hele landet, bliver Restaurant Lilleheden og som en af dommerne Jeppe Foldager.

Før formand Jørgen Jensen rundede mødet af, blev ordet givet til Rasmus Kolind Bang fra Naturmødet, som i den grad viser sig at kunne blive endnu et kæmpe aktiv for Hirtshals og hele det nordvestlige Vendsyssel. Eventmageren fik således de tilstedeværendes øjne op for, hvor stort et potentiale, der er i Naturmødet med deltagelse af grønne organisationer på den ene side og på den den anden ikke mindst Landbrug & Fødevarer.

Her forklarede Rasmus Kolind Bang, at Hirtshals selvfølgelig umiddelbart er blevet valgt som værtsby, fordi den fascinerende flotte og til tider barske natur ligger lige udenfor vinduerne, men også og nok så vigtigt, fordi der her er den helt rigtige infrastruktur med de logistiske løsninger, der skal til for at kunne rumme en national event som netop Naturmødet.

Afslutningsvis opfordrede Jørgen Jensen deltagerne til at bidrage til at få motiveret og engageret endnu flere frivillige til at løfte de nye opgaver, der kommer til at fylde ved siden af blandt andet Fiskefestival, Musik Under Trappen og det genopståede Small Ship Race.

Man kan læse meget mere om den nationale event her: Naturmødet

 

 

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments